EMBA-opinnot askel kerrallaan tukemaan etenemistä johtamisuralla

EMBA-ohjelman voi suorittaa myös ohjelma kerrallaan ja täsmätarpeeseen. Näin teki Satu Kuusinen Jyväskylän Energia Oy:stä. Hän suoritti ensin Menestyksen Strategiat –ohjelman ja sai siitä juuri oikeanlaista osaamista siirtyessään HR-johdon tehtävistä laajempiin liikkeenjohdon tehtäviin ja jatkoi sitten muutaman vuoden jälkeen opiskelua EMBA-ohjelmassa, kun tarvitsi taas uutta osaamista seuraaviin johtamistehtäviin.

Satu Kuusinen on yksi työurallaan loistavasSatuK.jpgti edenneistä EMBA-alumneistamme. Hän on työskennellyt Jyväskylän Energialla henkilöstöjohtajana, kehitys- ja viestintäjohtajana, markkinointi- ja viestintäjohtajana ja asiakkuusjohtajana. Nyt Satu on siirtymässä uuden, vuoden vaihteessa starttaavan energiapalveluyhtiö Väreen myyntijohtajaksi.

Mikä sai sinut aloittamaan MBA-opinnot vaikka sinulla oli jo maisterintutkinto?

Siinä vaiheessa, kun aloitin Executive MBA-opinnot Menestyksen Strategiat –ohjelmalla vuonna 2010 olin toiminut HR-ammattilaisena monta vuotta. Työhön oli sisältynyt myös esimiestehtäviä, mutta henkilöstöpäällikön ja -johtajan tehtävissä suuremmassa roolissa oli muiden johtajien kehittymisestä huolehtiminen ja siinä tukeminen. Aiempi psykologin koulutukseni antoi hyvän perustan näihin tehtäviin. Halusin kuitenkin lähteä laajentamaan tehtäväkenttääni HR-tehtävistä yleiseen liikkeenjohtoon ja tähän koin tarvitsevani myös liikkeenjohdollista teoreettista osaamista.

Heti MS-kurssin päätyttyä siirryin uuteen tehtävään kehitys- ja viestintäjohtajaksi (2011). Tehtävä sisälsi toimintoja, kuten turvallisuus, ict ja viestintä, joista minulla ei ollut substanssiosaamista. Hyppäys uudenlaiseen johtajan rooliin tarkoitti myös johtajaidentiteetin uudelleen luomista. Tässä kohtaa Menestyksen Strategiat –ohjelman suorittaminen antoi juuri sopivasti uutta osaamista ja tukea uuteen rooliini, ja päätinkin hyödyntää näitä keskittyen uuteen tehtävääni ja pitää taukoa EMBA-opinnoista.

Kuinka urasi eteni ja kuinka EMBA-opinnot tulivat taas mukaan?

Kuten edellä jo totesin, MS-ohjelma antoi hyvät eväät silloiseen uravaiheeseen, mutta myöhemmin halusin kuitenkin lisäoppia ja valmiutta uusiin tehtäviin ja jatkoin EMBA-opintoja vuonna 2016. Tuolloin varsinaisesti myös hain EMBA-ohjelmaan, josta valmistuin vuonna 2017.

Opintojen aikana minulle tarjoutui mahdollisuus siirtyä markkinointi- ja viestintäjohtajan tehtävään, johon sisältyi mm. syventyminen markkinointiin ja  digitalisaatioon. Toimin matkan varrella väliaikaisesti hetken myös tuotantojohtajana oman toimen ohessa. Nämä tehtävät selkiyttivät mielessäni entisestään sitä mitä johtaminen tarkoittaa: ettei johtajan pidä hallita kaikkia yksityiskohtia  vaan tietämys löytyy alan asiantuntijoilta ja  johtajan pitää ennen kaikkea toimia strategisella tasolla, hahmottaen kokonaisuutta ja mahdollistaen asiantuntijoiden työtä.

Kiinnostukseni asiakastyötä ja kaupallista prosessia kohtaan vahvistui vuosien varrella ja kollegan siirryttyä uusiin haasteisiin sain mahdollisuuden siirtyä asiakkuusjohtajan tehtävään, joka tarkoittaa kokonaisvaltaista liiketoimintojen kaupallisen prosessin vastuuta. Urapolkuni on siis johtanut back officesta asiakasyhteistyöpintaan.

Miten Jyväskylän Energian tulevaisuuden visiot ovat vaikuttaneet omaan työhösi?

Olemme nyt uudenlaisen toiminnan äärellä! Kesäkuussa 2018 Jyväskylän Energia Oy, Savon Voima Oyj, Kuopion Energia Oy ja Lappeenrannan Energia Oy perustivat uuden sähkönmyyntiin ja energiapalveluihin keskittyvän valtakunnallisen yhtiön, joka aloittaa markkinoilla vuoden vaihteessa. Uuden yhtiön nimi on Väre ja olen saanut olla mukana rakentamassa Värettä sen alusta alkaen.

Väre haluaa olla alansa edelläkävijä. Rakennamme tähän uuteen yhtiöön uudistuvaa kulttuuria, yhä asiakaskeskeisempää ja myynnillisempää toimintamallia.  Oma alamme on melko konservatiivinen ja olemme tähän uuteen hakeneet ”oppia” myös muilta toimialoilta, tavoitteenamme tulevaisuudessa tarjota asiakkaille paljon muutakin kuin sähköä. Tämä projekti on ollut mielenkiintoinen ja antoisa vaihe, ja on todella hienoa olla rakentamassa uutta. Rakentajan työ jatkuu, kun siirryn Väreen myyntijohtajaksi.

Miten kuvailisit johtamistyötä?

Johtamistehtävä on osin piilossa olevaa tekemistä, kun esim. strategiatyö ja kehittäminen eivät aina tule heti välittömästi näkyväksi. Työssä pitää kestää monenlaista painetta ja jopa välillä kyseenalaistamista. Välillä kalenteri on niin täynnä, ettei jää riittävästi aikaa strategiselle ajattelulle ja tilanteen arvioinnille. Johtajan on kuitenkin välillä hyvä pysähtyä itsekin tarkastelemaan, missä ollaan, mitä on saatu aikaan ja miten tästä eteenpäin. Johtamistyössä kaksi parasta asiaa: se, kun pääsee tekemään strategiaa suunnittelusta toteuttamiseen ja kun pääsee iloitsemaan yhteisistä onnistumisista ja kehityksestä!

Mistä saat voimavaroja ja tukea johtamistyöhösi?

Oman johtajaidentiteettini rakentuminen on ollut usean vuoden kehityskaari, joka on tapahtunut urapolkuni eri tehtävien kautta ja johon opinnot ovat antaneet hyvin tukea matkan varrella. Opinnot ovat antaneet erityisesti kyvyn hankkia uutta tietoa. Liiketoiminnallinen ymmärrys on lisääntynyt ja opiskelijaverkostot ovat tuoneet näkyväksi sen, että suomalainen johtajuus on upean monikasvoista. Itseluottamus kasvaa sen myötä, kun huomaa pystyvänsä itse kontribuoimaan eri alojen ja organisaatioiden edustajista koostuvassa verkostossa: saa tukea ja kannustusta ja pystyy itse samaan vastavuoroisesti.  

Minulla on ollut onni olla työpaikassa, jossa minuun kohdistuva johtaminen on aina ollut kannustavaa. Esimies, joka on mahdollistanut lähtemiseni tälle kehityspolulle ja joka on aina uskonut potentiaaliini ja kykyihini. Johtoryhmämme on myös ollut hyvin toimiva ja tärkeä kollegiaalinen verkosto minulle: johtajan ei pidä jäädä liian yksin.

Psykologikoulutukseni on auttanut ymmärtämään sen, kuinka tärkeä on huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Tasapainoksi jatkuvalle uudistumiselle ja vaativalle työlle pitää huolehtia omasta mielen ja kehon hyvinvoinnista. Välillä pitää rauhoittua ja tyhjentää mieli ja aivot, jotta valmius uudistumiseen säilyy. Eli itsensä johtamisen perustaidot täytyy olla hallinnassa: keskittymiskyky, rauhoittuminen ja mielenhuolto.

Mitä vinkkejä antaisit EMBA-opintojaan aloittaville?

Älä kiirehdi – ei kannata lähteä opintoihin suoritusmielellä. Kannattaa lähteä ajatellen, että kerryttää omaa ammatillista pääomaansa rauhassa. Itse koin, että tämä pidempi reitti: ensin Menestyksen Strategiat ja sitten tauon jälkeen loput kurssit uusiin sen hetkisiin osaamistarpeisiin, toimi minulla hyvin, toisenlainen reitti toimii taas toisille paremmin. Opiskelusta ei siis pidä tehdä suoritusta eikä kilpailua – voittajahan ei ole se kuka nopeimmin EMBAn suorittaa.

Kiitos Satu ja Menestystä tuleville urapoluillesi!

Satua haastatteli koulutuspäällikkö Sirpa Koponen, sirpa.koponen(at)jyu.fi

Kiinnostuitko Executive MBA-opinnoista?

Tilaa EMBA-ops.JPG