Executive MBA. Joustavat opinnot työn ohessa.

Monipuolista työ- ja uramahdollisuuksiasi. Suorita arvostettu, kokeneen liikkeenjohdon MBA joustavasti työn ohessa.

 Jyväskylän yliopiston Executive MBA on kansainvälisesti akkreditoitu, aidosti joustava ja yksilöllisiin kehittymistarpeisiin rakentuva johtamisohjelma, opintojen pääkielenä on suomi.  JYU EMBA-opintojen korkeatasoisen laadun takaavat AACSB, AMBA ja BGA -akkreditoinnit. Toimimme valtakunnallisesti, pääosa johtamisohjelmistamme järjestetään eteläisen Suomen alueella, Helsingissä, Vantaalla ja Tampereella.

Joustava Executive MBA rakentuu ja muuntuu kehittymistarpeidesi mukaisesti

JYU EMBA -ohjelman rakenne on modulaarinen, mikä mahdollistaa sinulle opintojen rakentamisen omien kehittymistarpeiden ja kiinnostuksen mukaisesti. Voit sisällyttää opintoihisi juuri ne teemat ja aihealueet, jotka koet itsellesi ja yrityksellesi hyödyllisimmiksi - sinä päätät mihin osaamiseen panostat. 

EMBA-opintosi etenevät yksilöllisen opintosuunnitelman mukaisesti, henkilökohtaisen ohjaajasi tukemana ja sparraamana. Ja mikä parasta, mikäli työtehtäväsi tai elämäntilanteesi muuttuu opintojen aikana, voit joustavasti muuttaa suunnitelmaa niin sisältöjen kuin aikataulujenkin osalta koko opintojen ajan.

EMBA-rakenne.png

Executive MBA vahvistaa  strategisen johtamisen osaamistasi 

Executive MBA-opinnoissa päivität johtamistietosi ja -taitosi vastaamaan johtajuuden haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Opinnot kehittävät ja laajentavat liiketoiminta- ja strategiaosaamistasi, myös muutosjohtamisen taitosi vahvistuvat - muuttuvassa maailmassa uudistumiskyky ja kyky johtaa muutosta ovat voittajataitoja. EMBA-opinnoissa hiot johtamistaitosi huippuunsa - osaamisesi ja itseluottamuksesi vahvistuessa sinulle avautuu uusia työ- ja uramahdollisuuksia ja olet valmis vastaanottamaan entistä vaativampia työtehtäviä.  >> Lue blogi EMBA-opinnoille asetetuilla uratavoitteilla on yhteys uramenestykseen

Käytännönläheinen Executive MBA jonka opit sovellat  suoraan arkityöhösi

EMBA-opinnoissa vahvistat johtamisosaamistasi monipuolisin työmuodoin. Vuorovaikutteisten lähijaksojen lisäksi opinnot sisältävät sovellustehtäviä, projektitöitä, kirjallisuutta ja artikkeleja, joiden avulla kytket oppimaasi käytäntöön. Kaikki EMBA-opintojesi teemat ja opintoihin liittyvät tehtävät sovellat suoraan käytäntöön, omiin työtehtäviisi ja omaan organisaatioosi. Hyöty opinnoista on aidosti käytettävissäsi heti opintojen alusta saakka. 

"JYU EMBAn vahvuutena pidän sitä, kuinka työssä oppimista ja kehittymistä tukeva ote johdon koulutusohjelmassa onkaan. Ja ennen kaikkea asiakaslähtöinen ja joustava toimintamalli, joka mahdollistaa parhaan mahdollisen opintojen hyödyntämisen."

Ainutlaatuinen Executive MBA jonka voit suorittaa ohjelma kerrallaan

JYU EMBA-opinnot on mahdollista suorittaa myös ohjelma kerrallaan ja täsmätarpeeseen. Ilmoittaudu yksittäiseen johtamisohjelmaan ja jatka ohjelma kerrallaan eteenpäin oman aikataulusi ja kiinnostuksesi mukaisesti kohti EMBA-diplomia. EMBA-johtamisohjelmat käynnistyvät ympäri vuoden, aloita matkasi kohti menestystä!

saku_h.JPG

Miksi Executive MBA?  

1 Hyödynnät oppimaasi heti käytäntöön

EMBA-opinnot kartuttavat tietojasi ja taitojasi, osaamisesi vahvistuu ja pysyy ajantasalla. Opinnoissa yhdistyvät mielekkäällä tavalla teoria ja käytäntö - saat heti käytäntöön vietäviä ajatuksia ja näkemyksiä. Työn ohessa opiskellen hyödynnät oppimaasi käytäntöön opintojen alusta saakka. Opintojen kaikki kehittämistehtävät ja -hankkeet liität vahvasti omaan organisaatioosi ja arjen johtamistyöhön.

2 Opiskelet joustavasti

Suoritat EMBA-opinnot työn ohessa, aikataulu joustaa työ- ja elämäntilanteesi mukaan. Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan valitset itsellesi tärkeimpiä opintokokonaisuuksia - sinä päätät mihin osaamiseen panostat. Opintosuunnitelmaa voit joustavasti päivittää sekä sisällöllisesti että ajallisesti koko opintojesi ajan. Opinnot on mahdollista suorittaa reilussa kahdessa vuodessa, mutta tarvittaessa opintoaika joustaa viiteen vuoteen. Opinnot laskutetaan joustavasti, opintojesi etenemisen mukaisessa tahdissa.

3 Kehität omaa osaamistasi ja organisaatiosi kilpailukykyä

Executive MBA on vaikuttava ja arvoa kasvava investointi itsesi ja oman organisaatiosi liiketoiminnan kehittämiseen. Osaamisesi ja johtamistaitosi kehittyvät  ja syventyvät EMBA-opintojen aikana, saat myös vahvistusta itsesi johtamiseen. Osaamisen vankentuessa olet entistä valmiimpi tarttumaan uusiin haastavampiin työtehtäviin. 

Yrityksesi hyötyy opinnoista paitsi sinun osaamisen kasvun myötä myös useiden yrityksen toimintaan sovellettavien kehittämistehtävien ja erityisesti EMBA-lopputyön kautta.

EMBA-koulutus oli aivan ainutlaatuinen ja ylivertainen kokemus ja erinomainen investointi sekä työnantajani että itseni kannalta. 


4 Verkostoidut eri toimialoja edustavien kollegojen kanssa

EMBA-opinnoissa liityt osaksi kattavaa, eri toimialojen edustajista koostuvaa johtaja- ja asiantuntijaverkostoa sekä tapaat muita johtamisen huippuosaajia. Meillä et opiskele vain yhden ryhmän mukana, vaan eri koulutusohjelmissa on aina uusi kokoonpano johtajakollegoita, mikä kasvattaa merkittävästi henkilökohtaista verkostoasi. EMBA-opiskelijamme ovat sekä yrityksistä että julkisista organisaatioista ja eri toimialat ovat laajasti edustettuina. Opintojen aikana karttuvaa huikeaa johtaja- ja asiantuntijaverkostoa voit hyödyntää ammatillisissa ongelmanratkaisuissa myös opintojen jälkeen.

5 Saat huipputason koulutusta

Jyväskylän yliopiston Executive MBA -ohjelma on AMBA, AACSB ja BGA -akkreditoitu. Kansainväliset akkreditoinnit takaavat sen, että saat maailmalla huipputasoiseksi tunnustettua johtamiskoulutusta. Executive MBA -ohjelmamme on ainoa suomenkielinen MBA, jolla on AMBA-akkreditointi. BGA-akkreditoinnin saavutimme neljäntenä yliopistona koko maailmassa! 

EMBA-ohjelma toteutetaan laajan asiantuntijaverkoston kanssa - joka vuosi EMBA-ohjelmassa kouluttaa yli 80 eri asiantuntijaa! Asiantuntijoina ovat korkeakoulujen ja liike-elämän pätevimmät ja kiinnostavimmat ajattelijat. Merkittävimmät asiantuntijat ohjelmissamme ovat kuitenkin osallistujat - koulutus rakentuu aitoon vuorovaikutukseen ja yhdessä pohtimiseen.

6  Palveluksessasi henkilökohtainen opintojen ohjaaja

Sinulle nimetty, henkilökohtainen EMBA-opintojen ohjaaja huolehtii siitä, että opintosi etenevät ja että valmistut asettamassasi tavoiteajassa. Ohjauksen tuntimäärää ei ole rajattu vaan saat kaiken tarvitsemasi tuen opintojesi suorittamiseen menestyksellisesti. Myös EMBA-opintojen ohjausseminaarit tukevat oppimistasi ja ennenkaikkea lopputyösi rakentumista.

JYU EMBA on koko Suomen johtamisohjelma. Infografiikassa osallistujien taustoja.

jyuEMBA.JPG

Execu­ti­ve MBA - mi­ten mu­kaan?

Executive MBA -opinnot voit aloittaa joustavasti ympäri vuoden, Sinulle parhaiten sopivana ajankohtana, kts. EMBA-aikataulut. Opinnot etenevät henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaan, joka joustaa tarvittaessa sekä sisällöllisesti että ajallisesti koko opintojen ajan. Executive MBAn laajuus on 100 opintopistettä, opinnot on suoritettavissa 2-3 vuodessa. Voit itse vaikuttaa opintovauhtiin, tarvittaessa opintoaika joustaa viiteen vuoteen. 

  • Tilaa sitoumuksetta henkilökohtainen EMBA-suunnitelma. Lähetämme sähköpostiisi Sinulle yksilöidyn EMBA-opintokokonaisuuden, opintojen aikataulun ja kustannukset

Voit myös aloittaa EMBA-matkasi ilmoittautumalla mukaan yksittäiseen johtamisohjelmaan ja jatkaa eteenpäin omassa tahdissa ja niillä johtamisohjelmilla, jotka parhaiten vahvistavat osaamistasi. Jo suorittamasi johtamisohjelmat luetaan opintopisteiltään täysimääräisenä hyväksi kun haet varsinaiseksi EMBA-opiskelijaksi.

Kerromme mielellämme lisää EMBA-opinnoista, ota yhteyttä.