Ilmoittaudu koulutusohjelmiin

Ilmoittautuminen EMBA-koulutusohjelmiin
Jos olet jo Executive MBA-opiskelija, voit ilmoittautua koulutusohjelmiin EMBA-opintoportaalin kautta
If you already are an EMBA student you can register for programmes through EMBA learning portal

EMBA Opintoportaali

Ilmoittaudun seuraaviin koulutuksiin
I register for the following programmes

Koulutukset: Programmes:

Ilmoittaudun seuraaviin EMBA seminaareihin.
Huom! Nämä seminaarit ovat tarkoitettu ainoastaan EMBA opiskelijoille

I register for the following EMBA seminars.
Note! These seminars are only for EMBA studens

Seminaarit: Seminars:

1. Henkilötiedot
1. Personal information

Mikäli olet uusi opiskelija, olethan ystävällinen ja täytät kohdat 2-6.
In case you are a new student, please fill in sections 2-6.

2. Yhteystietosi/tietoja työnantajasta
2. Contact information/employer information

3. Kotiosoite
3. Home address

4. Aikaisempi työkokemus
4. Previous work experience

5. Koulutus
5. Education

6. Ohjelman laskutus
6. Invoicing

Posti: Mail:


Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osanotto perutaan myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen ohjelman aloitusta, velotamme peruutuskuluina 20% ohjelman hinnasta. Jos peruutusta ei tehdä lainkaan, laskutamme koko osallistumismaksun.

Registration is binding. In case participation is cancelled later than two weeks before the start of the programme, we charge 20 percent of the programme fee as a cancellation fee. If cancellation is not made at all, we charge the full fee.

Avance-johtamiskoulutus Avance Executive Education


(Osoitetiedot tulevat vain Avance-johtamiskoulutuksen käyttöön, niitä ei luovuteta edelleen)
Sain tiedon koulutusohjelmasta