EMBA Menestyksen Strategiat

Vahvista strategisen johtamisen osaamistasi ja kehitä yrityksesi toimintaa.

emba-menestyksen-strategiat.jpg

Menestyksen Strategiat on vaikuttava johtamisohjelma, jossa vahvistat strategisen johtamisen osaamistasi ja kehität organisaatiotasi.

Menestyksen Strategiat -ohjelmassa jäsennät liiketoimintasi haasteita ja menestystekijöitä. Ohjelma on tarkoitettu tavoitteellisesti itseään ja organisaatiotaan kehittäville johtajille, esimiehille ja vaativissa asiantuntijatehtävissä toimiville. Ohjelmassa haetaan, nimensä mukaisesti, menestyksen avaimia omaan johtamiseen ja organisaation toimintaan. 

EMBA Menestyksen Strategiat -ohjelmassa

 • vahvistat strategisen johtamisen osaamistasi
 • jäsennät johtamistyösi tulevaisuuden haasteita
 • hahmotat oman organisaatiosi menestystekijöitä nyt ja tulevaisuudessa
 • verkostoidut eri toimialoja edustavien johtaja- ja asiantuntijakollegojen kanssa

Vahvista johtajuuttasi kaikilla johtamisen osa-alueilla

Menestyksen Strategiat -ohjelmassa vahvistat johtamisosaamistasi monipuolisesti liikkeenjohdon eri osa-alueilla. Teemoitettujen jaksojen sisällöt ja asiantuntijaluennoista saamasi uudet oivallukset kytket käytäntöön jokaisen lähijakson jälkeen soveltavan tehtävän avulla. Ohjelman aikana pääset syventymään mm. seuraaviin aiheisiin:

 • Strateginen johtaminen
 • Talouden johtaminen
 • Johtaminen poikkeustilanteissa, vastuullinen johtaminen & prosessien johtaminen
 • Strateginen markkinointi
 • Henkilöstöjohtaminen
 • Johtamisviestintä ja vuorovaikutus
 • International Management / kv-jakso 
 • Itsensä johtaminen, johtamisen etiikka

 

Menestyksen Strategiat -ohjelma oli valtavan hieno kokemus, mikä kehitti minua johtajana. Opin luennoitsijoilta, osallistujaryhmältä, kouluttajilta ja sovellustehtävistä. Sain uutta tietoa käytäntöön sovellettavaksi ja itseluottamukseni sekä itsetuntemukseni johtajana kasvoivat. 

Aidosti käytännönläheinen johtamisohjelma

Koulutusohjelman työskentelyote on vuorovaikutteinen ja asiantuntijaluentojen antia työstetään eri työmuodoin niin koulutuspäivien aikana kuin myös koulutusjaksojen välillä. Ohjelman kaikki tehtävät kytket vahvasti omaan organisaatioosi ja työtehtäviisi.

Laaja johtamisosaamisverkosto käyttöösi

Koulutusohjelma koostuu pääosin eteläisen Suomen alueella pidettävistä seminaarijaksoista, joiden aikana verkostoidut eri toimialoilta tulevien johtaja- ja asiantuntijakollegojen sekä ohjelman asiantuntijoiden kanssa. Henkilökohtainen ammatillinen verkostosi on monta kymmentä kontaktia laajempi ohjelman käytyäsi. 

”On ollut etuoikeus saada tutustua eri toimialojen vahvoihin osaajiin. Tiedän, että voin turvautua tähän verkostoon jatkossakin erilaisissa ammatillisissa kysymyksissä"

Menestyksen Strategiat 2024 - 2025 jaksot ja teemat 

jyuemba-ms-rakenne2024.PNG

 

Menestyksen Strategiat lopputyöstä lisäarvoa yrityksellesi

Olennainen osa Menestyksen Strategiat -ohjelmaa on omaan liiketoimintaan ja omiin johtamistehtäviin kytkettävä kehittämistyö. MS-lopputyö voi olla kohdennettu hanke, jossa viet valitsemaasi, oman liiketoimintasi kannalta keskeistä teemaa eteenpäin. Se voi myös olla varsin laaja-alainen kehittämistarkastelu, jossa luot yleiskuvan oman organisaation kehittämisen ydinteemoista. Koulutusohjelman seminaarijaksot, liikkeenjohdolliset lukupaketit sekä ennen kaikkea saamasi ohjaus ja sparraus tukevat sinua tässä työssä. 

Katso video, jossa Menestyksen Strategiat -ohjelman käyneet kertovat kokemuksiaan


EMBA Menestyksen Strategiat -ohjelman osallistujana

 • saat vankat tiedolliset valmiudet modernista liikkeenjohtamisesta
 • kehität ja vahvistat omaa johtajuuttasi kaikilla johtamisen osa-alueilla
 • syvennät strategista ajatteluasi ja strategiatyöskentelyä
 • rakennat käytännönläheisen kehittämishankkeen oman organisaatiosi lähtökohdista
 • verkostoidut eri toimialoja edustavien johtaja- ja asiantuntijakollegojen kanssa
 • saat uusia näkökulmia niin huippuasiantuntijoiden alustuksista kuin myös keskusteluista ja ryhmätöistä opiskelijakollegoidesi kanssa 

Suurimmat opit ovat olleet kokonaisuuksien parempi hahmottaminen ja ymmärtäminen ylhäältä käsin. Tavallaan koen nousseeni yhden kerroksen ylöspäin.

Menestyksen  Strategiat -ohjelman  jaksot:

1  jakso: 23. - 25.10.2024, Strateginen johtaminen/Jyväskylä
2  jakso: 19. - 20.11.2024, Talouden johtaminen/Tampere
3  jakso: 17. - 18.12.2024, Johtaminen poikkeustilanteissa, vastuullinen johtaminen&prosessien johtaminen /Tampere
4  jakso: 14. - 15.01.2025, Strateginen markkinointi/Helsinki
5  jakso: 11. - 12.02.2025, Henkilöstöjohtaminen/Helsinki
6  jakso: 11. - 12.03.2025, Johtamisviestintä ja vuorovaikutus/Helsinki
7  jakso: 31.03. - 05.04.2025 (alustava), International Management, kv-jakso/Barcelona
8  jakso: 22. - 23.05.2025, Itsensä johtaminen/Porvoo

EMBA Menestyksen Strategiat -ohjelman laajuus

Ohjelman laajuus on 30 opintopistettä AACSB, AMBA ja BGA –akkreditoitua Jyväskylän yliopiston Executive MBA -ohjelmaa.  Voit suorittaa ohjelman itsenäisenä kokonaisuutena tai liittää osaksi Executive MBA -opintoja. Ohjelman opintopistemäärä luetaan kokonaisuudessaan hyväksi EMBA-opintoihin. Päätöksen, jatkatko opintojasi kohti EMBA-diplomia, voit tehdä koulutusohjelman suoritettuasi. 


Tervetuloa aidosti vaikuttavaan strategisen johtamisen ohjelmaan!

Ilmoittaudu viimeistään 7.10.2024

 

Ilmoittaudu.jpg

Osallistumisen peruutus kuluitta 2 viikkoa ennen koulutuksen käynnistymistä. Katso tarkemmat peruutusehdot.

EMBA Menestyksen Strategiat -koulutusohjelman hinta

Menestyksen Strategiat -ohjelma on kannattava investointi sekä sinulle että yrityksellesi. Koulutusohjelman hinta on 9 900 € + alv 24%. Hintaan sisältyvät seminaarijaksot ja -materiaalit, palaute sovellustehtävistä, MS-lopputyön ohjaus ja arviointi sekä kotimaan seminaarijaksojen kokouspakettikulut. Hintaan eivät sisälly henkilökohtaisen kurssilukemiston kirjat eivätkä matka- ja majoituskulut. Huom! Kansainvälisen jakson matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista vastaa jokainen osallistuja itse, arvioidut kulut n. 1500 eur. 

Ohjelman osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä, I erä  4 200 eur (+alv 24%) koulutuksen käynnistyttyä lokakuussa ja II erä 5 700 eur (+alv 24%) helmikuussa 2025. Osallistumismaksu on mahdollista jakaa myös useampiin laskutuseriin.

EMBA Menestyksen Strategiat -ohjelma asiakaskokemuksia:

 • Sain paljon lisää tiedollista osaamista, laajan materiaalipankin sekä konkreettisia, käytäntöön onnistuneesti vietyjä kehitystoimenpiteitä ja sitä kautta itsevarmuutta omaan johtamiseen
 • Olen pystynyt hyödyntämään oppeja välittömästi omassa työssäni ja saanut sitä kautta myös omien toimintojemme kehittämiseen aivan uusia ulottuvuuksia
 • Menestyksen Strategiat oli huikea matka ja loistava läpileikkaus johtamisen maailmaan
 • Strateginen ajatteluni on ehdottomasti syventynyt ohjelman aikana. EMBA-opinnot kokonaisuudessaan veivät minut johtajana aivan uudelle tasolle.
 • Koulutuksen ja aineistojen niveltäminen yhtiön strategiaan on ollut kertakaikkisen oivalluttavaa. Tästä on auennut kokonaan uusi maailma.
 • On ollut etuoikeus saada tutustua eri toimialojen vahvoihin osaajiin. Tiedän, että voin turvautua tähän verkostoon jatkossakin erilaisissa ammatillisissa kysymyksissä.
 • Ohjelman parasta antia erinomaisten asiantuntijoiden lisäksi on ollut toisilta oppiminen. Keskusteluista muiden osallistujien kanssa olen oppinut valtavasti ja saanut vahvistusta omille näkemyksilleni.
 • Oma identiteettini johtajana vahvistui 
 • Korkeatasoinen koulutus kaiken kaikkiaan. Olen tyytyväinen, että valitsin Jyväskylän EMBA -ohjelman.

Kiinnostuitko - ota yhteyttä!

Markku Laajala, ohjelman johtaja
markku.laajala(at)jyu.fi
p. 0400 707 655

Tiina Nygrén, ohjelman koordinaattori
tiina.nygren(at)jyu.fi
p. 040 588 1703

Lue blogit