EMBA Menestyksen Strategiat

Nosta johtamisosaamisesi uudelle tasolle!

EMBA Menestyksen Strategiat.jpg

EMBA Menestyksen Strategiat on vaikuttava johtamisohjelma, jossa vahvistat strategisen johtamisen osaamistasi.

Menestyksen Strategiat -ohjelmassa jäsennät liiketoimintasi haasteita ja menestystekijöitä. Ohjelma on tarkoitettu tavoitteellisesti itseään ja organisaatiotaan kehittäville johtajille, esimiehille ja vaativissa asiantuntijatehtävissä toimiville. 

EMBA Menestyksen Strategiat -ohjelmassa

 • vahvistat strategisen johtamisen osaamistasi
 • jäsennät johtamistyösi tulevaisuuden haasteita
 • hahmotat oman organisaatiosi menestystekijöitä nyt ja tulevaisuudessa
 • verkostoidut eri toimialoja edustavien johtaja- ja asiantuntijakollegojen kanssa

Vahvista johtajuuttasi kaikilla johtamisen osa-alueilla

Menestyksen Strategiat -ohjelmassa vahvistat johtamisosaamistasi monipuolisesti liikkeenjohdon eri osa-alueilla. Seminaarijaksojen sisällöt kytket käytäntöön jokaisen lähijakson jälkeen soveltavan tehtävän avulla. Ohjelman aikana pääset syventymään mm. seuraaviin aiheisiin:

 • Strateginen johtaminen
 • Talouden johtaminen
 • Prosessien johtaminen, tiedolla johtaminen
 • Strateginen markkinointi
 • Johtaminen ja organisaatiot
 • Johtamisviestintä ja vuorovaikutus
 • Itsensä johtaminen

Aidosti käytännönläheinen johtamisohjelma

Koulutusohjelman työskentelyote on vuorovaikutteinen ja asiantuntijaluentojen antia työstetään eri työmuodoin niin koulutuspäivien aikana kuin myös jaksojen välillä. Ohjelman kaikki tehtävät kytket vahvasti omaan organisaatioosi. 

Sain johtamiseen liittyvää tiedollista ja taidollista osaamista yhden talven aikana enemmän kuin aiemmin koko  työurani aikana

Laaja johtamisosaamisverkosto käyttöösi

Koulutusohjelma koostuu pääosin eteläisen Suomen alueella pidettävistä seminaarijaksoista, joiden aikana verkostoidut eri toimialoilta tulevien johtaja- ja asiantutuntijakollegojen sekä ohjelman asiantuntijoiden kanssa. Henkilökohtainen ammatillinen verkostosi on monta kymmentä kontaktia laajempi ohjelman käytyäsi. 

Menestyksen Strategiat -ohjelman seminaarijaksot ja alustavat teemat

MS_rakennekuva.JPG

Lähijaksojen ajankohdat ja teemat:

 • 21. - 23.10.2020, Strateginen johtaminen
 • 17. - 18.11.2020, Talouden johtaminen
 • 15. - 16.12.2020, Prosessien johtaminen ja tiedolla johtaminen
 • 19. - 20.01.2021, Strateginen markkinointi
 • 16. - 17.02.2021, Johtaminen ja organisaatiot
 • 16. - 17.03.2021, Johtamisviestintä ja vuorovaikutus
 • vko 15/2021        Kansainvälinen opintojakso
 • 20. - 21.05.2021, Itsensä johtaminen

Lähijaksojen alustavat paikkakunnat Jyväskylä, Tampere ja Helsinki.

Lopputyöstä lisäarvoa yrityksellesi

Olennainen osa Menestyksen Strategiat -ohjelmaa on omaan liiketoimintaan ja omiin johtamistehtäviin kytkettävä kehittämistyö. MS-lopputyö voi olla kohdennettu hanke, jossa viet valitsemaasi, oman liiketoimintasi kannalta keskeistä teemaa eteenpäin. Se voi myös olla varsin laaja-alainen kehittämistarkastelu, jossa luot yleiskuvan oman organisaation kehittämisen ydinteemoista. Koulutusohjelman seminaarijaksot, liikkeenjohdolliset lukupaketit sekä ennen kaikkea saamasi ohjaus ja sparraus tukevat sinua tässä työssä. 

Katso video, jossa Menestyksen Strategiat -ohjelman käyneet kertovat kokemuksiaan


EMBA Menestyksen Strategiat -ohjelman osallistujana

 • kehität ja vahvistat omaa johtajuuttasi kaikilla johtamisen osa-alueilla
 • syvennät strategista ajatteluasi ja strategiatyöskentelyä
 • rakennat käytännönläheisen kehittämishankkeen oman organisaatiosi lähtökohdista
 • verkostoidut eri toimialoja edustavien osallistujien kanssa
 • saat uusia näkökulmia niin huippuasiantuntijoiden alustuksista kuin myös keskusteluista ja ryhmätöistä opiskelijakollegoidesi kanssa 

Ohjelma oli monipuolinen, hieno kokonaisuus. Johtamisen oppeja monipuolisten harjoitusten ja erinomaisten luennoitsijoiden innoittamana.

EMBA Menestyksen Strategiat -ohjelman laajuus

Ohjelman laajuus on 30 opintopistettä AMBA (Association of MBAs), AACSB ja BGA –akkreditoitua Jyväskylän yliopiston Executive MBA -ohjelmaa. 


Voit suorittaa ohjelman itsenäisenä kokonaisuutena tai liittää osaksi Executive MBA -opintoja. Ohjelman opintopistemäärä luetaan kokonaisuudessaan hyväksi EMBA-opintoihin. Päätöksen, jatkatko opintojasi EMBA-kokonaisuudessa, voit tehdä koulutusohjelman suoritettuasi.

EMBA Menestyksen Strategiat -koulutusohjelman hinta

Menestyksen Strategiat -ohjelma on kannattava investointi sekä sinulle että yrityksellesi. Koulutusohjelman hinta on 9 500 € + alv 24%. Hintaan sisältyvät seminaarijaksot ja -materiaalit, palaute kirjallisuusesseistä, kurssityön ohjaus sekä kotimaan seminaarijaksojen kokouspakettikulut. Hintaan eivät sisälly henkilökohtaisen kurssilukemiston kirjat eivätkä matka- ja majoituskulut. Kansainvälisen jakson arvioidut matka- ja majoituskustannukset ovat n. 1 700 eur.

Koulutus laskutetaan kahdessa erässä, I erä  4 000 eur (+alv 24%) koulutuksen käynnistyttyä lokakuussa ja II erä 5 500 eur (+alv 24%) helmikuussa 2021.

EMBA Menestyksen Strategiat -ohjelma asiakaskokemuksia:

 • Olen pystynyt hyödyntämään oppeja välittömästi omassa työssäni ja saanut sitä kautta myös omien toimintojemme kehittämiseen aivan uusia ulottuvuuksia.
 • ”Strateginen ajatteluni on ehdottomasti syventynyt ohjelman aikana. EMBA-opinnot kokonaisuudessaan tulevat viemään minut johtajana aivan uudelle tasolle”
 • ”On ollut etuoikeus saada tutustua eri toimialojen vahvoihin osaajiin. Hienoa tutustua ihmisiin, jotka myös haluavat kehittää itseään, oppia heiltä ja tehdä yhdessä”
 • "Korkeatasoinen koulutus kaiken kaikkiaan. Olen tyytyväinen, että valitsin Jyväskylän MBA -ohjelman"


Katso tunnelmia ohjelman kv-jaksoilta

Kiinnostuitko - ota yhteyttä!

Markku Laajala, ohjelman johtaja
markku.laajala(at)jyu.fi
p. 0400 707 655

Tiina Nygrén, ohjelman koordinaattori
tiina.nygren(at)jyu.fi
p. 040 588 1703

Lue blogit