MBA -opinnoiksi henkilökohtainen opintosuunnitelma

 emba_opintosuunnitelma.png

Executive MBA -ohjelman laajuus on vähintään 100 opintopistettä ja se on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa opiskellen noin kolmessa vuodessa. Opinnot kytkeytyvät hyvin läheisesti omaan työhön ja organisaatioon kautta linjan. Suora hyöty omiin työtehtäviin on aidosti käytettävissä heti opintojen alusta saakka. Executive MBA -opintojen pääkielenä on suomi.

Vastaa seuraaviin kysymyksiin niin lähetämme sinulle ehdotuksen henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, joka sisältää

  • sinulle räätälöidyn EMBA-opintokokonaisuuden
  • opintojen aikataulun ja kustannukset
Yleisjohdollinen ohjelma
Yhteinen yleisjohdollinen ohjelma Menestyksen Strategiat (30 op) Koulutusohjelmassa rakennetaan eri teemoin ja työmuodoin kokonaiskuvaa johtamisesta ja liiketoiminnan hallinnasta. Ohjelma tarjoaa uusimmat näkökulmat oman organisaation toiminnan kehittämiseen.
Kehittymistavoitteet
Omat ja organisaationi kehittymistavoitteet   Executive MBA -ohjelma on yksilöllinen ja joustava - ohjelma joustaa niin sisällöllisesti kuin ajallisesti. Ohjelman modulaarisuus mahdollistaa Sinulle keskittymisen oleelliseen. Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaasi voit valita koulutusohjelmia oman kehittymistarpeesi mukaisesti monipuolisesta tarjonnastamme. Oman osaamiseni ja organisaationi kehittämisen kannalta olennaisimpia teemoja ovat (valitse 4):
Lopputyö
EMBA-lopputyö ja tulevaisuuden tekeminen Executive MBA -opinnot huipentuvat lopputyöhön. Lopputöissä on usein vahva tulevaisuuspainotus. Niissä luodaan merkittäviä uusia näköaloja oman liiketoiminnan ja organisaation kehittämiseen. Suosituimpia aiheita vuosien varrella ovat olleet strategia, johtaminen, asiakkuudet ja digitalisaatio. Lopputyöhanke suunnitellaan huolellisesti ja sen toteuttamiseen opiskelija saa vahvan tuen ja ohjauksen. Lopputyön laajuus on 20 opintopistettä.
Aikataulu
Opiskelun aloitus   Opinnot etenevät yksilöllisessä aikataulussa jota voi muuttaa yhdessä oman opintojen ohjaajan kanssa myös opiskelun aikana. Tavoitteeni on aloittaa EMBA-opinnot:


Yhteystiedot
Sain tiedon MBA-opinnoista