Vaikuttavaa johtamiskoulutusta yli 30 vuotta

Investoi menestykseen!

Osaamisella ja erityisesti johtamisosaamisella on jatkuvasti yhä suurempi merkitys menestyvien organisaatioiden rakentamisessa.

Näkemyksemme mukaan johtamisosaamisessa on neljä keskeistä osa-aluetta:
1. vahva tiedollinen puoli, mukaan lukien viimeisin strategia- ja johtamisajattelu
2. itsensä johtamisen ja itsetuntemuksen jalo taito
3. kyky tunnistaa organisaation strategiset muutoksen mahdollisuudet ja taito viedä muutoksia taitavasti eteenpäin
4. kyky verkottua ja toimia yhdessä.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Avance-johtamiskoulutus on koko Suomessa toimiva yliopistollinen johtamiskouluttaja. Vuodesta 1984 alkaen olemme rakentaneet vaikuttavia oppimisympäristöjä, johtajille, asiantuntijoille ja organisaatioille. Visiomme on olla vaikuttavan johtamiskoulutuksen edelläkävijä koko Suomessa.

Toimintamme ydin on kansainvälisesti akkreditoitu Executive MBA- ohjelma (Master of Business Administration), jonka kautta opiskelija kehittää omaa ja organisaationsa menestymisen perustaa. EMBA- ohjelma on monipuolinen ja energisoiva oppimismatka, joka antaa osallistujalle korkeakoulutasoiset yleisjohdolliset valmiudet. Meillä osallistuja ei ole objekti vaan mitä vahvimmin avaintoimija ja sisällöntuottaja. Innovatiiviset ja osallistujien omaa organisaatiota jo opintomatkan aikana eri tavoin kehittävät työmuodot ovat koulutusprosessimme ydintä.

Executive MBA-ohjelmamme on ainoa suomenkielinen MBA-koulutus, jolla on kansainvälinen AMBA-akkreditointi (Association of MBAs).  AMBA-akkreditointi on myönnetty vain hieman yli 200 koulutusyksikölle maailmanlaajuisesti. Tämä takaa, että EMBA-opiskelijamme saavat maailmalla huipputasoiseksi tunnustettua koulutusta.

EMBA- ohjelmien lisäksi rakennamme yhdessä asiakkaiden kanssa koulutus – ja kehityshankkeita.  Näissä ohjelmissa teemana voi olla esimerkiksi: myynnin johtaminen, sosiaalisen median haltuunotto, strategisten hankkeiden työstäminen ja sparraaminen, viestintä- ja yhteistyötaitojen edelleen kehittäminen, johtoryhmätyöskentely, jne. Erikseen rakennetutuista ohjelmista voivat osallistujat halutessaan jatkaa EMBA-ohjelmaan.

Osaaminen on tärkeämpää kuin koskaan. Tervetuloa mukaan. Investoi menestykseen!

 

Ari Manninen, johtaja
Avance-johtamiskoulutus
ari.manninen(at)jyu.fi