EMBA opintojen ohjaus

- henkilökohtainen ohjaaja opiskelutukena ja -kumppanina

emba-opintojenohjaus.jpg


HENKILÖKOHTAINEN EXECUTIVE MBA -OPINTOJEN OHJAAJA

Executive MBA -opintojesi ajan sinulla on käytettävissäsi henkilökohtainen ohjaaja, tutor. Ohjaaja tukee ja auttaa Sinua kaikissa EMBA-opintoihisi liittyvissä asioissa. Erityisesti EMBA-opintojen etenemiseen, aikatauluihin, suorituksiin, opintosuunnitelman muuttamiseen, kirjallisuusopintoihin ja lopputyön ohjaukseen liittyvät kysymykset ovat hänen aluettaan. Ohjaaja on EMBA-opiskelijan tarpeisiin sitoutuva opiskelutuki ja –kumppani. Ohjauksen määrää ei ole rajattu, vaan saat kaiken tarvitsemasi tuen opintojesi suorittamiseen menestyksellisesti.

Ohjaajan lisäksi palveluksessasi on koko Executive MBA -tiimi. EMBA-lopputyöhankkeiden tekemistä tukevat EMBA-lopputyöseminaareissa myös kauppakorkeakoulun professorit/tutkijat omalla osaamisellaan.

EXECUTIVE MBA -OPINTOJEN OHJAUSSEMINAARIT

EMBA-opintojen ohjausseminaareissa käsitellään opintojen työmuotoja ja etenkin EMBA-lopputyön rakentamisen ydinkysymyksiä. Seminaarisarja on suunniteltu tarjoamaan näkökulmia ja valmiuksia oppimisen huippusuorituksiin EMBA-ohjelmassa.  

EMBA:N TAVOITTEET JA TYÖMUODOT -verkkoseminaari, 1 op

Tässä EMBA-verkkoseminaarissa syvennytään johtajana oppimiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Seminaarin ydinteemana on ottaa henkilökohtainen ote siihen, mitä johtajan oppiminen ja toimintakyvyn kehittäminen voikaan olla. Tavoitteena on antaa uusia näkökulmia EMBA:n työmuotoihin ja itsensä kehittämiseen. Lopputuloksena on henkilökohtainen EMBA-oppimisstrategia, jäsennetty suunnitelma omasta EMBA-oppimispolusta työmuotoineen. Verkkoseminaariin saat kutsun heti EMBA-opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen.  

EMBA TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN -verkkoseminaari, 1 op

Suoritetaan itseopiskeluna oman aikataulun mukaisesti. Opinnoissa paneudutaan tekstin tuottamiseen - opintokokonaisuuteen sisältyy tieteellisen kirjoittamisen tehtävä, johon opiskelija saa henkilökohtaisen kielenhuollollisen palautteen tieteellisen kirjoittamisen ammattilaiselta. Suositellaan EMBA-opintojen alku- ja keskivaiheessa. 

EMBA-LOPPUTYÖN SUUNNITTELU, 2 op

Seminaarin tavoitteena on selkeyttää omaa lopputyösuunnitelmaa. Seminaarissa tutustutaan EMBA-lopputyön toteuttamisen konkreetteihin valmiuksiin. Päivien aiheita ovat mm. oman lopputyöhankkeen aiheen valinta ja tavoitteen asettaminen, seminaarissa käsitellään myös tiedon ja aineiston aineiston hankintaa. Keskeisenä teemana on ottaa omakohtainen ote siihen, kuinka EMBA-lopputyötä voi käyttää johtamisen ja organisaation kehittämisen työkaluna. Menestyksekkäiden EMBA-töiden toteutustapoja tarkastellaan myös case-esimerkein. Seminaarissa laadit suunnitelman omasta lopputyöhankkeestasi, tai vaikka parikin vaihtoehtoista etenemisreittiä eri aiheista. Suositellaan EMBA-opintojen alku- ja keskivaiheessa.

EMBA-LOPPUTYÖSEMINAARI, 2 op

Seminaarissa esitellään ja ohjataan käynnissä olevia EMBA-lopputyöhankkeita. Seminaarissa jokainen osallistuja pitää lyhyen esityksen omasta tutkimushankkeestaan. Seminaari on mainio tilaisuus saada ohjaajien ja opiskelijakollegoiden kommentteja ja vinkkejä omaan lopputyöhön sekä kuulla muiden tekeillä olevista tutkimushankkeista. Voit osallistua seminaariin vaikka lopputyösi olisi alkuvaiheessa, tällöin voit mainiosti esitellä työsi tutkimussuunnitelman. Seminaarissa tarjotaan myös tietoa ja vinkkejä lopputyön tekemisen eri työmuotoihin. Suositellaan EMBA-opintojen keskivaiheessa.

Ilmoittautuminen ohjausseminaareihin

 

Katso video EMBA-opintojen ohjauksesta, MBA-koulutuksen johtaja Pasi Aaltola