Executive MBA. Hyödyt sinulle ja organisaatiollesi.

Executive MBA luo lisäarvoa sinulle ja organisaatiollesi

emba-hyödyt.jpg

Executive MBA on vaikuttava ja arvoa kasvava investointi itsesi ja organisaatiosi liiketoiminnan kehittämiseen.

Elämme jatkuvassa muutoksessa, jossa oman osaamisen ylläpitäminen ja laajentaminen, uusien taitojen omaksuminen sekä kyky sopeutua muutoksiin ovat voittajataitoja. Executive MBA kehittää sinua kokonaisvaltaisesti johtajana. Se tarjoaa välineitä ja näkökulmia, joilla menestyä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Korkeatasoisessa yliopistollisessa Executive MBA -ohjelmassa saat monialaisen näkemyksen modernista liiketoiminnasta ja päivität osaamisesi vastaamaan tämänhetkisiin ja tulevaisuuden haasteisiin.

Executive MBA on strateginen mahdollisuus investoida menestykseen!

Executive MBA -opinnoissa toteutuu teorian ja käytännön vuoropuhelu vaikuttavimmalla mahdollisella tavalla.  Opintojen päämääränä on henkilökohtaisen osaamisen kasvun lisäksi myös oman organisaation kehittäminen. EMBA-opinnot ovat erinomainen foorumi sekä osallistujalle että yritykselle kehittää, jalostaa ja soveltaa viimeisimpiä johtamisen viitekehyksiä. EMBA-opintojen aikana konkreettisina hyötyinä yrityksellesi ovat lukuisat yritykseen sovelletut kehittämistehtävät sekä ennen kaikkea EMBA-lopputyö

EMBA on avartanut omaa ymmärrystä liiketoimintamalleista ja teoreettisista viitekehyksistä sekä strategiatyön ja johtamisen työkaluista, joita voin hyödyntää arkipäivän liiketoiminnan johtamisessa.

Bonuksena kokeneiden osaajien verkosto

Executive MBA-opintojen tavoitteena on kehittää strategisen johtamisen taitojasi ja lisätä itseluottamustasi tarttua uusiin vaativimpiin haasteisiin. Opintojen lisäksi pääomaasi kasvattaa muista opiskelijoista ja kouluttajista koostuva laaja-alainen johtaja- ja asiantuntijaverkosto, jota voit hyödyntää ammatillisissa ongelmanratkaisuissa niin opintojen aikana kuin myöhemminkin. Verkostoituminen muiden johtajien ja yritysmaailman ammattilaisten kanssa avaa ovia uusille liiketoimintamahdollisuuksille, yhteistyöprojekteille ja mahdollisille rekrytoinneille.

Monimuotoinen koulutus sekä eri aloilta saapuvat kanssaopiskelijat tuovat suuren määrän kokemuksia ja näkemyksiä oman johtamisen kehittymiseen.

Miksi valita JYU EMBA?

  • Suoritat arvostetut, kokeneen liikkeenjohdon johtamisopinnot kansainvälisesti akkreditoidussa MBA-ohjelmassa. EMBA-opinnot monipuolistavat työ- ja uramahdollisuuksiasi ja lisäävät uskottavuuttasi johtajana.
  • Kehität itseäsi ja vahvistat osaamistasi. Laajennat ja päivität tietojasi ja taitojasi, mikä lisää itseluottamustasi sekä rohkeuttasi tarttua uusiin haasteisiin. Monipuoliset työskentelytavat tukevat oppimistasi.
  • Saat työkaluja arkeesi. Opintojen kaikki kehittämistehtävät kytket organisaatioosi ja omiin työtehtäviisi. Opinnot hyödyttävät sinua ja yritystäsi heti opintojen alusta saakka. 
  • Kasvat johtajana ja ihmisenä.  Opinnot kasvattavat ammatillista itsetuntoasi. Opiskelu eri toimialoja edustavien johtajakollegojen kanssa rikastuttaa ajatteluasi ja avaa uudenlaisia näköaloja johtamiseen kuin muutoinkin koko elämään.
  • Rakennat opinnot oman tarpeesi ja mielenkiintosi mukaan. Yksilölliseen opintosuunnitelmaan valitset sinua ja organisaatiotasi parhaiten hyödyttävät teemat ja opintomuodot.
  • Aloitat opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Et ole sidottu tiettyyn aloittamisajankohtaan, vaan voit aloittaa opintosi joustavasti ympäri vuoden.
  • Opiskelet joustavasti työn ohessa. Moduulirakenteen ja vapaavalintaisten kokonaisuuksien ansiosta korkeatasoisten johtamisopintojen yhdistäminen vaativiin työtehtäviin on mahdollista mielekkäällä tavalla. Jos työtehtäväsi tai urasuunnitelmasi opintojen aikana muuttuvat, voit joustavasti muuttaa yksilöllistä EMBA-suunnitelmaa sekä sisältöjen että aikataulujen osalta koko opintojen ajan.
  • Saat itsellesi arvokkaan johtamisosaamisverkoston. Koska ohjelmamme ei etene samalla ryhmäkokoonpanolla koko opintojen ajan, saat opintojesi aikana eri kokemustaustaa omaavista johtaja- ja asiantuntijakollegoista laajan verkoston, mikä hyödyttää sinua monin tavoin vielä opintojen jälkeenkin.
  • Saat opintoihisi tukea ja sparrausta. Henkilökohtainen EMBA-ohjaaja huolehtii siitä, että opintosi etenevät ja että valmistut asettamassasi tavoiteajassa. Ohjaaja on palveluksessasi koko opintojen ajan - häneltä saat kaiken tarvitsemasi tuen opintojen suorittamiseen menestyksellisesti. 

lari-reffa.jpg