25.05.2018

Executive MBA - kaikille yhteiset opinnot

 

Executive MBA ohjelma on modulaarinen, koostuen kaikille yhteisistä ohjelmista ja EMBA-opintojen ohjausseminaareista, valinnaisista ohjelmista ja henkilökohtaisista oppimistehtävistä sekä lopputyöstä.

Kaikille EMBA-opiskelijoille yhteisiä ohjelmia/opintoja ovat:
  • EMBA Menestyksen Strategiat -ohjelma, 30 op. Yleisjohdollisessa ohjelmassa rakennetaan menestyvän johtamisen viitekehystä perehtyen moderniin liikkeenjohdolliseen tietämykseen sekä parhaisiin yrityskohtaisiin käytänteisiin.
  • EMBA Johtamisen Psykodynamiikka -ohjelma, 5 op. Ohjelmassa perehdytään yksilöllisen minuuden rakentumiseen tavoitteena vahvistaa oman persoonan käyttöä omassa työssä ja johtamisessa.
  • Executive MBA-opintojen ohjausseminaarit, 6 op. Seminaarit tukevat EMBA-opintojesi edistymistä ja lopputyön valmistumista
  • EMBA-lopputyö20 op. 
  • EMBA-oppimisanalyysi, 1 op.


    Työn ohessa opiskellen voit hyödyntää oppimaasi heti käytäntöön!