22.03.2018

Executive MBA - kaikille yhteiset opinnot

 

Executive MBA ohjelma on modulaarinen, koostuen kaikille yhteisistä ohjelmista ja EMBA-opintojen ohjausseminaareista, valinnaisista ohjelmista ja henkilökohtaisista oppimistehtävistä sekä lopputyöstä.

Kaikille EMBA-opiskelijoille yhteisiä ohjelmia/opintoja ovat:
  • EMBA Menestyksen Strategiat -ohjelma (30 op). Yleisjohdollisessa ohjelmassa rakennetaan menestyvän johtamisen viitekehystä perehtyen moderniin liikkeenjohdolliseen tietämykseen sekä parhaisiin yrityskohtaisiin käytänteisiin.
  • EMBA Johtamisen Psykodynamiikka -ohjelma (5 op). Ohjelmassa perehdytään yksilöllisen minuuden rakentumiseen tavoitteena vahvistaa oman persoonan käyttöä omassa työssä ja johtamisessa.
  • Executive MBA-opintojen ohjausseminaarit (6 op)
  • EMBA-lopputyö (20 op)
  • EMBA-oppimisanalyysi (1 op)


    Työn ohessa opiskellen voit hyödyntää oppimaasi heti käytäntöön!