10.05.2019

Executive MBA - kaikille yhteiset opinnot

 

Executive MBA ohjelma on modulaarinen, koostuen kaikille yhteisistä johtamisohjelmista ja EMBA-opintojen ohjausseminaareista sekä valinnaisista johtamisohjelmista, itsenäisistä oppimistehtävistä ja lopputyöstä.

Kaikille EMBA-opiskelijoille yhteisiä opintoja ovat:
  • EMBA Menestyksen Strategiat -ohjelma, 30 op. Yleisjohdollisessa ohjelmassa rakennetaan menestyvän johtamisen viitekehystä perehtyen moderniin liikkeenjohdolliseen tietämykseen sekä parhaisiin yrityskohtaisiin käytänteisiin.
  • EMBA Johtamisen Psykodynamiikka -ohjelma, 5 op. Ohjelmassa perehdytään yksilöllisen minuuden rakentumiseen tavoitteena vahvistaa oman persoonan käyttöä omassa työssä ja johtamisessa.
  • Executive MBA-opintojen ohjausseminaarit, 6 op. Seminaarit tukevat EMBA-opintojesi edistymistä ja ennenkaikkea lopputyösi valmistumista
  • EMBA-oppimisanalyysi, 1 op. Oppimisanalyysi on pohdinta EMBA-oppimismatkastasi.


    Työn ohessa opiskellen voit hyödyntää oppimaasi heti käytäntöön!