Executive MBA - kaikille yhteiset opinnot

 

Kehitä johtajuuttasi yhdessä eri toimialojen osaajien kanssa

Executive MBA -ohjelma on modulaarinen - meillä et opiskele saman kurssiryhmän mukana koko matkaa, vaan kohtaat opintojesi aikana runsaasti eri toimialoja ja kokemustaustaa edustavia kollegoita, joiden kanssa oppiminen, verkostoituminen sekä näkemysten ja kokemusten vaihto rikastuttaa ja vankentaa opiskeluasi.

”On etuoikeus saada tutustua eri toimialojen vahvoihin osaajiin. Hienoa tutustua ihmisiin, jotka myös haluavat kehittää itseään, oppia heiltä ja tehdä yhdessä”

Kaikille EMBA-opiskelijoille yhteisiä opintoja ovat:

  • EMBA Menestyksen Strategiat -johtamisohjelma, 30 op. Yleisjohdollisessa ohjelmassa rakennetaan menestyvän johtamisen viitekehystä perehtyen moderniin liikkeenjohdolliseen tietämykseen sekä parhaisiin yrityskohtaisiin käytänteisiin.

  • EMBA Johtamisen Psykodynamiikka -johtamisohjelma, 5 op. Ohjelmassa perehdytään yksilöllisen minuuden rakentumiseen tavoitteena vahvistaa oman persoonan käyttöä omassa työssä ja johtamisessa. Kyseessä on erittäin vaikuttava johtamisohjelma.

  • Executive MBA -opintojen ohjausseminaarit, 6 op. Seminaarit tukevat EMBA-opintojesi edistymistä ja ennenkaikkea lopputyösi valmistumista

  • EMBA-oppimisanalyysi, 1 op. Oppimisanalyysi tehdään opintojen päätteeksi. Se on pohdinta, yhteenveto sinun EMBA-oppimismatkastasi.