EMBA opintojen ohjaus

Henkilökohtainen ohjaaja opiskelutukena ja -kumppanina

emba-opintojenohjaus.jpg


HENKILÖKOHTAINEN EXECUTIVE MBA -OPINTOJEN OHJAAJA

Executive MBA -opintojesi ajan sinulla on käytettävissäsi henkilökohtainen ohjaaja, tutor. Ohjaaja tukee ja auttaa Sinua kaikissa EMBA-opintoihisi liittyvissä asioissa. Erityisesti EMBA-opintojen etenemiseen, aikatauluihin, suorituksiin, opintosuunnitelman muuttamiseen, kirjallisuusopintoihin ja lopputyön ohjaukseen liittyvät kysymykset ovat hänen aluettaan. Ohjaaja on EMBA-opiskelijan tarpeisiin sitoutuva opiskelutuki ja –kumppani. Ohjauksen määrää ei ole rajattu, vaan saat kaiken tarvitsemasi tuen opintojesi suorittamiseen menestyksellisesti.

Ohjaajan lisäksi palveluksessasi on koko Executive MBA -tiimi. EMBA-lopputyöhankkeiden tekemistä tukevat EMBA-lopputyöseminaareissa myös kauppakorkeakoulun professorit/tutkijat omalla osaamisellaan.

EXECUTIVE MBA -OPINTOJEN OHJAUSSEMINAARIT

EMBA-opintojen ohjausseminaareissa käsitellään opintojen työmuotoja ja etenkin EMBA-lopputyön rakentamisen ydinkysymyksiä. Seminaarisarja on suunniteltu tarjoamaan näkökulmia ja valmiuksia oppimisen huippusuorituksiin EMBA-ohjelmassa.  

EMBA:N TAVOITTEET JA TYÖMUODOT  -verkkoseminaari, 1 op 

Tässä EMBA-verkkoseminaarissa syvennytään johtajana oppimiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Seminaarin ydinteemana on ottaa henkilökohtainen ote siihen, mitä johtajan oppiminen ja toimintakyvyn kehittäminen voikaan olla. Tavoitteena on antaa uusia näkökulmia EMBA:n työmuotoihin ja itsensä kehittämiseen. Lopputuloksena on henkilökohtainen EMBA-oppimisstrategia, jäsennetty suunnitelma omasta EMBA-oppimispolusta työmuotoineen. Verkkoseminaariin saat kutsun heti EMBA-opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen.  

EMBA TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN -verkkoseminaari, 1 op

Suoritetaan itseopiskeluna oman aikataulun mukaisesti. Opinnoissa paneudutaan tekstin tuottamiseen - opintokokonaisuuteen sisältyy tieteellisen kirjoittamisen tehtävä, johon opiskelija saa henkilökohtaisen kielenhuollollisen palautteen tieteellisen kirjoittamisen ammattilaiselta. Suositellaan EMBA-opintojen alku- ja keskivaiheessa. 

EMBA-LOPPUTYÖ KÄYNTIIN -verkkoseminaari, 2 op

Seminaarissa käynnistät oman EMBA-lopputyöhankkeesi. Seminaarin aikana EMBA-lopputyösuunnitelmasi selkeytyy ja saat konkreettisia valmiuksia lopputyön toteuttamiseen. Päivien aiheita ovat mm. oman lopputyöhankkeen aiheen valinta ja tavoitteen asettaminen. Seminaarissa käsitellään myös tiedon ja aineiston hankintaa. Keskeisenä teemana on ottaa omakohtainen ote siihen, kuinka EMBA-lopputyötä voi käyttää johtamisen ja organisaation kehittämisen työkaluna. Pääset tutustumaan EMBA-töiden toteutustapoihin myös case-esimerkein. Seminaarissa laadit suunnitelman omasta lopputyöhankkeestasi, tai vaikka parikin vaihtoehtoista etenemisreittiä eri aiheista.

Seminaaria suositellaan EMBA-opintojen alku- tai keskivaiheessa, kun lopputyön suunnittelun aloittaminen on Sinulle ajankohtaista. Seminaari toteutetaan verkkokoulutuksena kahtena erillisenä päivänä. Seminaarin ensimmäisenä päivänä saat näkökulmia, tietoa ja tukea omaan lopputyöhankkeeseesi. Seminaarin toisena päivänä pääset esittelemään omaa lopputyöhankettasi. EMBA-lopputyö käyntiin -seminaari järjestetään kaksi kertaa vuodessa. 

Seuraavat toteutukset:

  • EMBA-lopputyö käyntiin syksy 2024: 15.11.2024 klo 9.00-16.00 ja 22.11.2024 klo 9.00-12.00
 
EMBA-LOPPUTYÖ VALMIIKSI -verkkoseminaari, 2 op

EMBA-lopputyö valmiiksi -seminaarissa saat tukea jo käynnissä olevaan lopputyöhankkeeseesi. Seminaari on mainio tilaisuus saada ohjaajien ja opiskelijakollegoiden kommentteja ja vinkkejä omaan lopputyöhön sekä kuulla muiden tekeillä olevista tutkimushankkeista.

Seminaaria suositellaan EMBA-opintojen keski- tai loppuvaiheessa, kun sinulla on jo oma EMBA-lopputyösi käynnistettynä ja EMBA-lopputyö käyntiin -seminaari suoritettuna. Seminaari toteutetaan verkkokoulutuksena kahtena erillisenä päivänä. Ensimmäisenä päivänä saat tietoa ja vinkkejä lopputyön tekemisen eri työmuotoihin ja hankitun aineiston käsittelyyn. Toisena päivänä pääset esittelemään omaa lopputyöhankettasi. EMBA-lopputyö valmiiksi -seminaari järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Seuraavat toteutukset:

  • EMBA-lopputyö valmiiksi syksy 2024: 02.09.2024 klo 9.00-16.00 ja 09.09.2024 klo 9.00-12.00

Ilmoittautuminen EMBA-ohjausseminaareihin