Executive MBA. Kaikille yhteiset opinnot.

Osaamisen vahvistaminen, kokemusten jakaminen ja parhaiden käytäntöjen oppiminen yhdessä johtajakollegojen kanssa.

 

Syvennä  ja laajenna johtamisosaamistasi yhdessä eri toimialojen osaajien kanssa

JYU Executive MBA on modulaarinen - meillä et opiskele saman kurssiryhmän mukana koko matkaa, vaan kohtaat opintojesi aikana suuren joukon eri toimialoja ja kokemustaustaa edustavia kollegoita, joiden kanssa oppiminen, verkostoituminen sekä näkemysten ja kokemusten vaihto rikastuttaa ja vankentaa opiskeluasi. Laaja johtaja- ja asiantuntijaverkosto on arvokas pääoma, joka säilyy sinulla opintojen jälkeenkin.

”On etuoikeus saada tutustua eri toimialojen vahvoihin osaajiin. Hienoa tutustua ihmisiin, jotka myös haluavat kehittää itseään, oppia heiltä ja tehdä yhdessä”

Kaikille EMBA-opiskelijoille yhteisiä opintoja ovat:

  • EMBA Menestyksen Strategiat, 30 op. Yleisjohdollisessa ohjelmassa rakennetaan menestyvän johtamisen viitekehystä perehtyen moderniin liikkeenjohdolliseen tietämykseen sekä parhaisiin yrityskohtaisiin käytänteisiin.

  • EMBA Johtamisen Psykodynamiikka, 5 op. Ohjelmassa perehdytään yksilöllisen minuuden rakentumiseen tavoitteena vahvistaa oman persoonan käyttöä omassa työssä ja johtamisessa. Kyseessä on ainutlaatuinen ja erittäin vaikuttava johtamisohjelma.

  • Executive MBA -opintojen ohjausseminaarit, 6 op (verkkototeutuksena). Seminaarit tukevat EMBA-opintojesi edistymistä ja ennenkaikkea EMBA-lopputyösi valmistumista. 

  • EMBA-oppimisanalyysi, 1 op. Oppimisanalyysi tehdään opintojen päätteeksi. Se on pohdinta, yhteenveto sinun johtajana kehittymisen matkastasi tähän saakka.