EMBA Johtamisen Psykodynamiikka

- Ainutlaatuinen matka johtajan itsetuntemukseen

emba_johtamisen psykodynamiikka.jpg

Hyvä johtajuus perustuu johtajan itsetuntemukseen - hyvä johtaminen lähtee itsensä johtamisesta. EMBA Johtamisen psykodynamiikka –ohjelman tavoitteena on syventää osallistujan itsetuntemusta ja jäsentää omaa ammatillista identiteettiä. Tavoitteena on vahvistaa oman persoonan käyttöä työtehtävissä ja johtamishaasteissa. 

EMBA Johtamisen psykodynamiikka -ohjelma 
  • antaa sinulle mahdollisuuden oman itsesi ja johtamisesi tarkasteluun ja uudistamiseen
  • syventää ymmärrystäsi ihmisten käyttäytymisen ja johtamisen ilmiöistä
  • lisää valmiuksiasi työelämän haasteellisiin vuorovaikutustilanteisiin

Johtamisen Psykodynamiikka -ohjelma muodostaa polun itsetuntemuksen, -ymmärryksen ja -arvostuksen kehittymiseen. Saat välineitä johtamismaailman ilmiöiden hahmottamiseen. Luot pohjaa havaintojen tekemiseen, järjestämiseen ja käsittelyyn omassa johtamistyössä. Opit erilaisia tapoja pukea kokemuksiasi ja näkemyksiäsi sellaiseen muotoon, että voit ilmaista, vastaanottaa ja ymmärtää niitä rakentavalla tavalla. 

EMBA Johtamisen Psykodynamiikka -ohjelman sisältö

Koulutusohjelma koostuu kolmesta kahden päivän mittaisesta lähijaksosta (yht. 6 pv). Ohjelmassa työskennellään pääosin pienryhmissä, jossa sinulla on ainutkertainen mahdollisuus tarkastella itseäsi ihmisenä ja johtajana. Ryhmässä pääset mukaan johtamisen aihepiiriin monella eri kokemuksellisella tasolla. Pienryhmässä jaetaan johtajuuden haasteita, kuunnellaan toisia ja ollaan aidosti läsnä. Jokaista pienryhmää ohjaa kokenut psykologi/psykoterapeutti. 

Koen hyvänä, että ohjelmassa käsitellään todellisia ongelmatilanteita; missään muualla ei saa näin hyvää ohjausta oman itsensä ymmärtämiseen ja  sitä kautta johtamiseen!

Ryhmänvetäjien johdolla opit tunnistamaan ja ymmärtämään työelämän dynaamisia prosesseja ja hyödyntämään oppimaasi jokapäiväisessä työssäsi. Ohjelman ydintä on vertaiskokemusten jakaminen ja oppiminen muilta osallistujilta.

Ohjelman asiantuntijaluennot tarjoavat virikkeitä ja näkökulmia itsensä johtamiseen ja työelämän hallintaan. Lähijaksoilla opitun sisäistäminen ja prosessointi tapahtuu oppimispäiväkirjan avulla.


EMBA Johtamisen Psykodynamiikka -ohjelman aikataulut


1 jakso 12. - 13.9.2019, Johtaminen ja tunteet
2 jakso 3. - 4.10.2019, Itsensä johtaminen
3 jakso 7. - 8.11.2019, Työssä jaksaminen, stressinhallinta ja johtajuus

Ohjelman kaikki lähijaksot järjestetään Jyväskylässä.

HUOM! Ohjelma täynnä. Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja, tiina.nygren(at)jyu.fiAsiakaskokemuksia EMBA Johtamisen Psykodynamiikka -ohjelmasta

"sain itseluottamusta omaan johtajuuteen"
"ohjelma antoi uudenlaisia menetelmiä käsitellä asioita ja huomioida erilaisia asioita"

"pienryhmätyöskentely toimi todella hyvin, sain itse hyötyä kaikkiin käsittelemiini tapauksiin"
"uusien näkökulmien saaminen työhön ja myös omaan elämään"
"esimiestyön hallinta, ajankäyttö, malleja ja vertaistukea toisilta esimies-alaistoimintaan"
"tunnistan omia tunteitani ja käyttäytymistäni aiempaa paremmin"
 

EMBA Johtamisen psykodynamiikka -ohjelman hinta

Johtamisen psykodynamiikka -ohjelman osallistumismaksu on 3 500 € + alv 24%. Osallistumismaksu sisältää seminaariopetuksen, opetusmateriaalin sekä seminaarijaksojen kokouspakettikulut. Matka- ja majoituskulut sekä mahdollinen kirjallisuus eivät kuulu hintaan. Osallistumismaksu laskutetaan koulutuksen käynnistyttyä.

Johtamisen Psykodynamiikka -koulutusohjelman laajuus on 5 opintopistettä AMBA (Association of MBAs)  ja AACSB -akkreditoitua Jyväskylän yliopiston Executive MBA -ohjelmaa. Voit suorittaa ohjelman myös itsenäisenä kokonaisuutena tai liittää myöhemmin osaksi Executive MBA-opintoja.

Kyseessä on todella vaikuttava johtamiskoulutusohjelma. Käynnistymässä on kurssi nro 57! Tervetuloa mukaan.

Ilmoittaudu

Osallistumisen peruutus maksutta 2 viikkoa ennen koulutuksen käynnistymistä. Katso tarkemmat peruutusehdot.  

Kiinnostuitko - ota yhteyttä!

Tiina Nygrén, ohjelman koordinaattori
tiina.nygren(at)jyu.fi
p. 040 588 1703  

Sirpa Koponen, ohjelman johtaja
sirpa.koponen(at)jyu.fi
p. 040 836 8841


>> Lue blogi: Itsensä tunteminen - johtajan paras ominaisuus?