EMBA Johtamisen Psykodynamiikka

Itsensä tunteminen. Johtajan paras ominaisuus?

jyuemba-johtamisen-psykodynamiikka.jpg

Johtamisen Psykodynamiikka tarjoaa ainutlaatuisen matkan johtajan itsetuntemukseen.

EMBA Johtamisen psykodynamiikka –ohjelman tavoitteena on syventää osallistujan itsetuntemusta ja jäsentää omaa ammatillista identiteettiä. Tavoitteena on vahvistaa oman persoonan käyttöä työtehtävissä ja johtamishaasteissa. 

Ohjelma, joka jokaisen johtajan tulisi käydä

EMBA Johtamisen psykodynamiikka -ohjelma 

 • antaa sinulle mahdollisuuden oman itsesi ja johtamisesi tarkasteluun ja uudistamiseen
 • syventää ymmärrystäsi ihmisten käyttäytymisen ja johtamisen ilmiöistä
 • lisää valmiuksiasi työelämän haasteellisiin vuorovaikutustilanteisiin

Hyvä johtajuus perustuu johtajan itsetuntemukseen. Johtamisen Psykodynamiikka -ohjelma muodostaa polun itsetuntemuksen, -ymmärryksen ja -arvostuksen kehittymiseen. Saat välineitä johtamismaailman ilmiöiden hahmottamiseen ja luot pohjaa havaintojen tekemiseen ja käsittelyyn omassa johtamistyössä. Opit erilaisia tapoja pukea kokemuksiasi ja näkemyksiäsi sellaiseen muotoon, että voit ilmaista, vastaanottaa ja ymmärtää niitä rakentavalla tavalla. 

EMBA Johtamisen Psykodynamiikka -ohjelman sisältö

Koulutusohjelma koostuu kolmesta kahden päivän mittaisesta lähijaksosta (yht. 6 pv). Ohjelmassa työskennellään pääosin pienryhmissä, jossa sinulla on ainutkertainen mahdollisuus tarkastella itseäsi ihmisenä ja johtajana. Ryhmässä pääset mukaan johtamisen aihepiiriin monella eri kokemuksellisella tasolla. Pienryhmässä jaetaan johtajuuden haasteita, kuunnellaan toisia ja ollaan aidosti läsnä. Jokaista pienryhmää ohjaa kokenut psykologi/psykoterapeutti. 

Koen hyvänä, että ohjelmassa käsitellään todellisia ongelmatilanteita; missään muualla ei saa näin hyvää ohjausta oman itsensä ymmärtämiseen ja  sitä kautta johtamiseen!

Ryhmänvetäjien johdolla opit tunnistamaan ja ymmärtämään työelämän dynaamisia prosesseja ja hyödyntämään oppimaasi jokapäiväisessä työssäsi. Ohjelman ydintä on vertaiskokemusten jakaminen ja oppiminen muilta osallistujilta. Ohjelman asiantuntijaluennot tarjoavat virikkeitä ja näkökulmia itsensä johtamiseen ja työelämän hallintaan. 

Johtamisen Psykodynamiikka järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

EMBA Johtamisen Psykodynamiikka/syksy 2024

Jakso 1: 12. - 13.09.2024, Jyväskylä
Jakso 2: 10. - 11.10.2024, Jyväskylä
Jakso 3: 07. - 08.11.2024, Jyväskylä

Ohjelman kaikki kolme jaksoa järjestetään Jyväskylässä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ohjelman työskentelymuodon vuoksi paikkoja on rajoitetusti.

Ilmoittaudu.jpg

Osallistumisen peruutus maksutta 2 viikkoa ennen koulutuksen käynnistymistä. Katso tarkemmat peruutusehdot.   

Asiakaskokemuksia EMBA Johtamisen Psykodynamiikka -ohjelmasta

 • sain itseluottamusta omaan johtajuuteen
 • sain mahdollisuuden rauhoittua, keskittyä, oppia ja kuunnella upeilta kollegoilta näkemyksiä ja uusia ajatuksia
 • ymmärrän, mitkä asiat vaikuttavat ihmisten toimintaan ja mitä se tarkoittaa minussa
 • uskallukseni toimia vaikeissa tilanteissa ja keinot siihen ovat lisääntyneet
 • ohjelma antoi uudenlaisia menetelmiä käsitellä ja huomioida asioita, ajatteluni laajentui
 • pienryhmätyöskentely toimi todella hyvin, sain itse hyötyä kaikkiin käsittelemiini caseihin
 • uusien näkökulmien saaminen työhön ja myös omaan elämään
 • esimiestyön hallinta, ajankäyttö, malleja ja vertaistukea toisilta esimies-alaistoimintaan
 • tunnistan omia tunteitani ja käyttäytymistäni aiempaa paremmin
 • Opin paljon itsestäni johtajana ja itsenijohtajana – ymmärrän nyt paremmin omia vahvuuksiani ja muista peilaten myös heikkouksiani.

EMBA Johtamisen psykodynamiikka -ohjelman hinta

Johtamisen psykodynamiikka -ohjelman osallistumismaksu on 3 700 € + alv 24%. Osallistumismaksu sisältää seminaariopetuksen, opetusmateriaalin sekä seminaarijaksojen kokouspakettikulut. Matka- ja majoituskulut sekä mahdollinen kirjallisuus eivät kuulu hintaan. Osallistumismaksu laskutetaan koulutuksen käynnistyttyä.

Ohjelman laajuus on 5 opintopistettä AACSB, AMBA ja BGA –akkreditoitua Jyväskylän yliopiston Executive MBA -ohjelmaa. Voit suorittaa ohjelman itsenäisenä kokonaisuutena tai liittää osaksi Executive MBA-opintoja.

Kyseessä on todella vaikuttava johtamiskoulutusohjelma. Tervetuloa mukaan!

Kiinnostuitko - ota yhteyttä!

Sirpa Koponen, ohjelman johtaja
sirpa.koponen(at)jyu.fi
p. 040 836 8841

Tiina Nygrén, ohjelman koordinaattori
tiina.nygren(at)jyu.fi
p. 040 588 1703

>> Lue blogi: Itsensä tunteminen - johtajan paras ominaisuus?