EMBA Johtamisen Psykodynamiikka

Itsensä tunteminen. Johtajan paras ominaisuus?

emba_johtamisen psykodynamiikka.jpg

Johtamisen Psykodynamiikka tarjoaa ainutlaatuisen matkan johtajan itsetuntemukseen.

Hyvä johtajuus perustuu johtajan itsetuntemukseen - hyvä johtaminen lähtee itsensä johtamisesta. EMBA Johtamisen psykodynamiikka –ohjelman tavoitteena on syventää osallistujan itsetuntemusta ja jäsentää omaa ammatillista identiteettiä. Tavoitteena on vahvistaa oman persoonan käyttöä työtehtävissä ja johtamishaasteissa. 

Ohjelma, joka jokaisen johtajan tulisi käydä


EMBA Johtamisen psykodynamiikka -ohjelma 
  • antaa sinulle mahdollisuuden oman itsesi ja johtamisesi tarkasteluun ja uudistamiseen
  • syventää ymmärrystäsi ihmisten käyttäytymisen ja johtamisen ilmiöistä
  • lisää valmiuksiasi työelämän haasteellisiin vuorovaikutustilanteisiin


Johtamisen Psykodynamiikka
-ohjelma muodostaa polun itsetuntemuksen, -ymmärryksen ja -arvostuksen kehittymiseen. Saat välineitä johtamismaailman ilmiöiden hahmottamiseen. Luot pohjaa havaintojen tekemiseen, järjestämiseen ja käsittelyyn omassa johtamistyössä. Opit erilaisia tapoja pukea kokemuksiasi ja näkemyksiäsi sellaiseen muotoon, että voit ilmaista, vastaanottaa ja ymmärtää niitä rakentavalla tavalla. 

EMBA Johtamisen Psykodynamiikka -ohjelman sisältö

Koulutusohjelma koostuu kolmesta kahden päivän mittaisesta lähijaksosta (yht. 6 pv). Ohjelmassa työskennellään pääosin pienryhmissä, jossa sinulla on ainutkertainen mahdollisuus tarkastella itseäsi ihmisenä ja johtajana. Ryhmässä pääset mukaan johtamisen aihepiiriin monella eri kokemuksellisella tasolla. Pienryhmässä jaetaan johtajuuden haasteita, kuunnellaan toisia ja ollaan aidosti läsnä. Jokaista pienryhmää ohjaa kokenut psykologi/psykoterapeutti. 

Koen hyvänä, että ohjelmassa käsitellään todellisia ongelmatilanteita; missään muualla ei saa näin hyvää ohjausta oman itsensä ymmärtämiseen ja  sitä kautta johtamiseen!

Ryhmänvetäjien johdolla opit tunnistamaan ja ymmärtämään työelämän dynaamisia prosesseja ja hyödyntämään oppimaasi jokapäiväisessä työssäsi. Ohjelman ydintä on vertaiskokemusten jakaminen ja oppiminen muilta osallistujilta. Ohjelman asiantuntijaluennot tarjoavat virikkeitä ja näkökulmia itsensä johtamiseen ja työelämän hallintaan. 

Suuren kysynnän vuoksi ohjelma järjestetään sekä keväällä että syksyllä 2020.


EMBA Johtamisen Psykodynamiikka -ohjelman aikataulut

Kevään 2020 ohjelma
1 jakso 26. - 27.3.2020, Johtaminen ja tunteet
2 jakso 23. - 24.4.2020, Itsensä johtaminen
3 jakso 14. - 15.5.2020, Työssä jaksaminen, stressinhallinta ja johtajuus

Syksyn 2020 ohjelma
1 jakso 10. - 11.9.2020, Johtaminen ja tunteet
2 jakso 08. - 09.10.2020, Itsensä johtaminen
3 jakso 05. - 06.11.2020, Työssä jaksaminen, stressinhallinta ja johtajuus

Ohjelman kaikki lähijaksot järjestetään Jyväskylässä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti.

Ilmoittaudu

Osallistumisen peruutus maksutta 2 viikkoa ennen koulutuksen käynnistymistä. Katso tarkemmat peruutusehdot.   

Asiakaskokemuksia EMBA Johtamisen Psykodynamiikka -ohjelmasta

"sain itseluottamusta omaan johtajuuteen"
"ymmärrän, mitkä asiat vaikuttavat ihmisten toimintaan ja mitä se tarkoittaa minussa"
"uskallukseni toimia vaikeissa tilanteissa ja keinot siihen ovat lisääntyneet"

"ohjelma antoi uudenlaisia menetelmiä käsitellä ja huomioida asioita, ajatteluni laajentui"

"pienryhmätyöskentely toimi todella hyvin, sain itse hyötyä kaikkiin käsittelemiini caseihin"
"uusien näkökulmien saaminen työhön ja myös omaan elämään"
"esimiestyön hallinta, ajankäyttö, malleja ja vertaistukea toisilta esimies-alaistoimintaan"
"tunnistan omia tunteitani ja käyttäytymistäni aiempaa paremmin"

 

EMBA Johtamisen psykodynamiikka -ohjelman hinta

Johtamisen psykodynamiikka -ohjelman osallistumismaksu on 3 500 € + alv 24%. Osallistumismaksu sisältää seminaariopetuksen, opetusmateriaalin sekä seminaarijaksojen kokouspakettikulut. Matka- ja majoituskulut sekä mahdollinen kirjallisuus eivät kuulu hintaan. Osallistumismaksu laskutetaan koulutuksen käynnistyttyä.

Ohjelman laajuus on 6 opintopistettä AMBA (Association of MBAs), AACSB ja BGA –akkreditoitua Jyväskylän yliopiston Executive MBA -ohjelmaa. Voit suorittaa ohjelman itsenäisenä kokonaisuutena tai liittää osaksi Executive MBA-opintoja.

Kyseessä on todella vaikuttava johtamiskoulutusohjelma. Käynnistymässä on kurssi nro 58. Tervetuloa mukaan!

Kiinnostuitko - ota yhteyttä!

Tiina Nygrén, ohjelman koordinaattori
tiina.nygren(at)jyu.fi
p. 040 588 1703  

Sirpa Koponen, ohjelman johtaja
sirpa.koponen(at)jyu.fi
p. 040 836 8841


>> Lue blogi: Itsensä tunteminen - johtajan paras ominaisuus?