EMBA Verkostojen johtaminen kompleksisessa maailmassa

EMBA Verkostojen johtaminen kompleksisessa maailmassa_banner

Johda ja kehitä kompleksista ja nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä.

Monimutkaisessa maailmassa asiat ja ilmiöt kietoutuvat ja vaikuttavat toisiinsa odottamattomilla tavoilla. Onko työelämän monimutkaisuutta mahdollista hallita? Nykypäivän jatkuvasti kehittyvässä liiketoimintaympäristössä perinteisiä johtajuuden malleja haastetaan eivätkä varmuutta tarjoavat johtamismallit ja -viitekehykset kykene antamaan tähän vastausta.

EMBA Verkostojen johtaminen kompleksisessa maailmassa -ohjelman osallistujana luot paremman kuvan organisaatiosi toiminnasta kokeilemalla eri tapoja ja työkaluja lukea monimutkaisia, vaikeasti ennakoitavia ilmiöitä. Ohjelman tarjoamien kolmen viitekehyksen – systeemiälyn, kompleksisuustieteiden sekä verkostoajattelun avulla haastat totuttuja ajattelu- ja toimintatapoja niin organisaatiossasi kuin omassa johtamisessasi.

Ohjelman case studyt avaavat todellisia liiketoimintatilanteita, joiden avulla ankkuroit teoriaa käytäntöön. Samalla valmistaudut vastaamaan todellisiin haasteisiin ja kehität ongelmanratkaisutaitojasi, jaat näkemyksiäsi ja haastat sekä omaa että opiskelutovereidesi ajattelua.

EMBA Verkostojen johtaminen kompleksisessa maailmassa -ohjelman osallistujana:

 • muodostat kokonaiskuvan modernista johtajuudesta nopeasti muuttuvassa, kompleksisessa toimintaympäristössä kolmen eri viitekehyksen kautta
 • tunnistat toimintaympäristössäsi prosessi- ja systeemisiä piirteitä ja tuot systeemiajattelun osaksi vaikuttavaa johtamista
 • opit uusia viitekehyksiä ja tapoja hahmottaa organisaatiosi muutosta ja kehitystä
 • hahmotat monimutkaisten, vaikeasti ennakoitavissa olevien ilmiöiden eri puolia ja vaikutuksia organisaatioosi
 • ymmärrät organisaatiot sosiaalisina verkostoina ja verkostomaisen toiminnan työn uutena arkkitehtuurina

Olemme sitä mitä toistuvasti teemme

-Aristoteles


EMBA Verkostojen johtaminen kompleksisessa maailmassa -ohjelman lähijaksot ja sisältö

1. jakso:  10. - 11.9.2024, Systeemiälykäs johtaminen ja kokonaisuuksissa onnistuminen, Helsinki

 • Mahdollisuuksien havaitseminen elämyksellisen ja henkilökohtaisen oppimisen kautta
 • Systeemiäly arjen johtamisen näkökulmasta
 • Systeemiälyn ja -ajattelun keskeiset työkalut ja käsitteet
 • Systeemiälyn kehittäminen organisaatiossa arviointikyselyiden kautta

 2. jakso:  8. - 9.10.2024, Kompleksisuus arjen johtamisessa, Helsinki

 • Kompleksisuusajattelun keskeiset käsitteet organisaatio- ja johtamiskontekstissa
 • Mukautuva johtajuus
 • Johtajan rooli jaetun merkityksen luojanasosiaalisen identiteetin arkkitehtuuri
 • Käyttäytymisen ymmärtäminen kompleksisuusajattelun valossa
 • Organisatorinen tietämättömyys ilmenemismuodot ja seuraukset
 • Complex Responsive Processes, kansainvälinen Key Note-puheenvuoro

3. jakso:  5. - 6.11.2024, Verkostojen johtamisesta ekosysteemien orkesterointiin, Porvoo

 • Verkostojen johtaminen menneisyydestä nykyhetkeen
 • Ekosysteemiajattelu organisaation strategisena työkaluna
 • Avoimen innovaation paradigma, parhaat käytännöt ja esimerkit
 • Verkostojen johtaminen käytännössä, yrityscasejaOsallistumisen peruutus kuluitta 2 viikkoa ennen koulutuksen käynnistymistä. Kts. tarkemmat peruutusehdot

EMBA Verkostojen johtaminen kompleksisessa maailmassa -ohjelman hinta ja laajuus

Ohjelman hinta on 3 700 € + alv 24 %. Hinta sisältää seminaarit, tehtävien henkilökohtaiset palautteet ja aineiston sekä seminaarijaksojen kokouspakettien kulut. Hintaan eivät sisälly kirjallisuus eikä matka- ja majoituskulut. Osallistumismaksu laskutetaan koulutuksen käynnistyttyä.

Ohjelman laajuus on 6 opintopistettä AACSB, AMBA ja BGA –akkreditoitua Jyväskylän yliopiston Executive MBA -ohjelmaa. Voit suorittaa ohjelman itsenäisenä kokonaisuutena tai liittää osaksi Executive MBA-opintoja.

Lataa ohjelman esite

Kiinnostuitko - ota yhteyttä!


Juho Partanen, ohjelman johtaja
juho.j.partanen(at)jyu.fi
p. +358 40 153 5606