Terveydenhuollon johtaminen

Moniammatillinen johtamiskoulutus terveydenhuollon ammattilaisille

Terveydenhuolto painii kestävyysvajeen kanssa. Ikääntyvä väestö tarvitsee enemmän hoitoa, henkilöstöstä on pulaa, rahat eivät riitä. Tarvitaan strategista johtamista, esimiesosaamista sekä lisää tehokkuutta ja tuottavuutta. Olisi saatava aikaan enemmän pienemmillä resursseilla. On mietittävä uusia rahoitus- ja tuotantomalleja ja lisättävä yhteistyötä julkisen ja yksityisen välillä. 

Tule mukaan kehittymään ja keskustelemaan alan asiantuntijoiden kanssa näistä teemoista Terveydenhuollon johtaminen -koulutusohjelmaan. Ohjelma on johtamisen ja talouden koulutusohjelma, joka antaa sinulle keinoja ja valmiuksia

  • talouden johtamiseen
  • strategisen johtamisen syventämiseen
  • oman organisaation toiminnan kehittämiseen ja
  • oman henkilökohtaisen johtamisen kehittämiseen.

Tutustu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimukseen "Talousohjaus terveysasemilla". 

Terveydenhuollon johtaminen -ohjelman kohderyhmä
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon johtajat, ylilääkärit, erikoislääkärit, lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat sekä talousjohtajat/-päälliköt ja asiantuntijat sekä yksityisellä sektorilla toimivat johtajat ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Terveydenhuollon johtaminen -ohjelman työmuodot
Opinnot muodostuvat neljästä lähiopetusjaksosta sekä niihin liittyvistä tehtävistä. Osallistujien käytössä on myös sähköinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa aktiivisen vuorovaikutuksen seminaarien välillä.

Terveydenhuollon johtaminen -ohjelman teemat ja moduulit

Johtaminen ja vuorovaikutus
Moduuli 1: 30.10.2019, Jyväskylä
• Johtajan ja esimiehen rooli
• Vuorovaikutus työyhteisössä
• Muutosviestintä
• Viestintä eri medioissa

Strateginen johtaminen
Moduuli 2: 25. - 26.11.2019, Jyväskylä
• Strateginen ajattelu
• Strategisen johtamisen käsitteet ja työkalut
• Prosessien johtaminen
• Palveluinnovaatiot ja tuottavuus

Talouden johtaminen
Moduuli 3: 7. - 8.1.2020, Jyväskylä
• Taloudelliset vastuut ja vastuualuelaskenta
• Budjetointi
• Kustannuslaskenta
• Investointisuunnittelu
• Hankinnat

Työsuhteen juridiikka
Moduuli 4: 10. - 11.2.2020, Jyväskylä
• Riskinhallinta
• Kriisitilanteet
• Työjuridiikka

Ohjelman laajuus on 6 opintopistettä. Ohjelman voi suorittaa itsenäisenä kokonaisuutena, osana Executive MBA -ohjelmaa tai osana MOJO -koulutusta.  MOJO -koulutukseen liittyvänä osana lisätiedot amanuenssi Arja Afflekt, p. 040 355 2964, arja.afflekt(at)uef.fi

Terveydenhuollon johtaminen -ohjelman hinta ja laajuus
Terveydenuollon johtaminen -ohjelman osallistumismaksu on 3 500 € + alv 24%. Osallistumismaksu sisältää seminaariopetuksen, opetusmateriaalin sekä seminaarijaksoilla tarjottavat taukokahvit sekä lounaat. Osallistumismaksu laskutetaan koulutuksen käynnistyttyä.

 Osallistumisen peruutus kuluitta 2 viikkoa ennen koulutuksen käynnistymistä. Kts. tarkemmat peruutusehdot

Lisätiedot:
Sirpa Koponen, koulutusohjelman johtaja 
sirpa.koponen(at)jyu.fi
p. 040 836 8841