EMBA Terveydenhuollon johtaminen

Uutta näkemystä ja uusia työkaluja terveydenhuollon johtamiseen! Vahvista johtamisosaamistasi sote-alan murroksessa.

Terveydenhuollon johtaminen. Vaikuttava johtamiskoulutus terveydenhuollon ammattilaisille.

Hyvinvointialueet painivat kestävyysvajeen kanssa. Ikääntyvä väestö tarvitsee enemmän hoitoa, henkilöstöstä on pulaa, rahat eivät riitä. Samanaikaisesti kun on toteutettu sote-uudistusta, vaatimus talouden tasapainottamisesta ajaa sote-palveluita alas. Tarvitaan strategista johtamista, esihenkilöosaamista, lisää tehokkuutta ja tuottavuutta. Enemmän olisi saatava aikaan pienemmillä resursseilla. On tarkasteltava rahoitus- ja tuotantomalleja sekä lisättävä yhteistyötä eri sektoreiden välillä. Myös organisaatio- ja johtamiskulttuuri vaatii uudistamista, jotta alan pito- ja vetovoimaisuutta pystytään parantamaan niin että alalla on nyt ja tulevaisuudessa riittävästi osaavaa henkilöstöä takaamassa palvelutuotannon toimivuus.

Syvennä strategisen johtamisen osaamistasi ja vahvista muutosjohtamisen taitojasi

Tule mukaan Terveydenhuollon johtaminen -ohjelmaan kehittymään ja keskustelemaan alan asiantuntijoiden ja opiskelijakollegoidesi kanssa terveydenhuollon ajankohtaisista teemoista! Ohjelmassa syvennät ja kehität strategista johtamisosaamistasi, päivität tietosi modernista johtajuudesta ja saat uusia työkaluja ihmisten johtamiseen - lisäksi vahvistat  kykyäsi taloudellisen näkökulman huomioimiseen toiminnan kehittämisessä. Ohjelman keskiössä ovat erityisesti hyvinvointialueisiin siirtyminen ja johtamistaitojen vahvistaminen murroksen keskellä sekä perehtyminen niihin tekijöihin ja keinoihin, joilla johtamiskulttuuria uudistetaan.

Terveydenhuollon johtaminen -ohjelmassa osastonhoitajat, ylihoitajat, lääkärit, ylilääkärit, johtajat ja asiantuntijat sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta ovat samassa koulutuksessa luoden pohjan menestyksekkäälle yhteistyölle ja antaen mahdollisuuden ammatilliseen verkostoitumiseen ja toisilta oppimiseen. 

EMBA Terveydenhuollon johtaminen -ohjelman osallistujana

 • syvennät strategista johtamisosaamistasi
 • kehität ihmisten johtamistaitoasi
 • vahvistat kykyäsi taloudellisen näkökulman huomioimiseen toiminnan kehittämisessä

jyuemba-thj.JPG

Lue artikkeli: Johtaminen lähtee aidosta vuorovaikutuksesta/Sirpa Koponen. Teksti on julkaistu myös JYU EMBA blogina. 

EMBA Terveydenhuollon johtaminen 
-ohjelman  
kohderyhmä


Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat, ylilääkärit, erikoislääkärit, lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat  ja asiantuntijat sekä yksityisellä ja kolmannella sektorilla toimivat johtajat ja sote-alan ammattilaiset.

EMBA Terveydenhuollon johtaminen 
-ohjelman   
työmuodot


Opinnot muodostuvat kolmesta vuorovaikutteisesta lähijaksosta sekä niihin liittyvistä tehtävistä. Osallistujien käytössä on verkko-oppimisympäristö, joka tukee
oppimista.


Sain paljon arvokasta tietoa jota pystyn hyödyntymään päivittäisessä työssäni sekä erinomaista vertaistukea ja kokemusten vaihtoa terveydenhuollon eri aloja edustavien osallistujien kanssa.

Terveydenhuollon johtaminen -ohjelman teemat ja jaksot


1. jakso: Johtamiskulttuuri
13. - 14.03.2025, Tampere

 • Työnantajamaine
 • Viestintä ja vuorovaikutus
 • Tekoäly viestintä- ja johtamistyössä
2. jakso: Strateginen johtaminen
08. - 09.04.2025, Jyväskylä
 • Soten lähivuosien näkymät ja muutosvoimat
 • Palvelujen järjestäminen
 • Palvelujen tuottavuus ja vaikuttavuus
3. jakso: Talouden johtaminen
14. - 15.05.2025, Vantaa
 • Taloudelliset vastuut ja vastuualuelaskenta
 • Budjetointi
 • Kustannuslaskenta
 • Työsuhdejuridiikka ja riskienhallinta

EMBA Terveydenhuollon johtaminen  -ohjelman hinta ja laajuus

Terveydenhuollon johtaminen -ohjelman osallistumismaksu on 3 700 € + alv 24 %. Osallistumismaksu sisältää lähijaksojen opetuksen, opetusmateriaalin sekä lähijaksojen ohjelmien mukaiset kahvit ja lounaat. Osallistumismaksu laskutetaan koulutuksen käynnistyttyä.

Ohjelman laajuus on 6 opintopistettä AACSB, AMBA ja BGA –akkreditoitua Jyväskylän yliopiston Executive MBA -ohjelmaa.
Voit suorittaa ohjelman itsenäisenä kokonaisuutena tai liittää osaksi Executive MBA-opintoja.

Tervetuloa mukaan oppimaan ja verkostoitumaan!

 Osallistumisen peruutus kuluitta 2 viikkoa ennen koulutuksen käynnistymistä. Kts. tarkemmat peruutusehdot

Kiinnostuitko - kysy lisätietoja!


Sirpa Koponen, ohjelman johtaja 
sirpa.koponen(at)jyu.fi
p. 040 836 8841