EMBA Terveydenhuollon johtaminen

Uutta näkemystä terveydenhuollon johtamiseen! Vahvista johtamisosaamistasi sote-murroksen keskellä

Terveydenhuollon johtaminen. Vaikuttava johtamiskoulutus terveydenhuollon ammattilaisille.

Terveydenhuolto painii kestävyysvajeen kanssa. Ikääntyvä väestö tarvitsee enemmän hoitoa, henkilöstöstä on pulaa, rahat eivät riitä. Tarvitaan strategista johtamista, esimiesosaamista sekä lisää tehokkuutta ja tuottavuutta. Olisi saatava enemmän aikaan pienemmillä resursseilla. On mietittävä uusia rahoitus- ja tuotantomalleja ja lisättävä yhteistyötä eri sektoreiden välillä. Alan pito- ja vetovoimaisuus on heikentynyt koronapandemian aikana ja sitä on parannettava, jotta alalla saadaan sekä pidettyä että alalle saadaan riittävästi osaavaa henkilöstöä varmistamaan palvelutuotannon toimivuus nyt ja tulevaisuudessa.

Tule mukaan kehittymään ja keskustelemaan alan asiantuntijoiden kanssa näistä teemoista Terveydenhuollon johtaminen
-koulutusohjelmaan. Ohjelman keskiössä ovat erityisesti sote-uudistuksen tuomat haasteet ja johtamistaitojen vahvistaminen murroksen keskellä.

EMBA Terveydenhuollon johtaminen -ohjelman osallistujana

 • syvennät strategisen johtamisen osaamistasi
 • kehität omaa johtamisosaamistasi
 • vahvistat kykyäsi taloudellisen näkökulman huomioimiseen toiminnan kehittämisessä


EMBA Terveydenhuollon johtaminen -ohjelman  kohderyhmä


Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon johtajat, ylilääkärit, erikoislääkärit, lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat sekä talousjohtajat/-päälliköt ja asiantuntijat sekä yksityisellä ja kolmannella sektorilla toimivat johtajat ja terveydenhuollon ammattilaiset.

EMBA Terveydenhuollon johtaminen -ohjelman   työmuodot


Opinnot muodostuvat kolmesta lähiopetusjaksosta sekä niihin liittyvistä tehtävistä. Osallistujien käytössä on myös verkko-oppimisympäristö, joka mahdollistaa aktiivisen vuorovaikutuksen seminaarien välillä.

Koulutuskokonaisuus oli sisällöllisesti, järjestelyiltä ja ilmapiiriltään erittäin onnistunut.

Terveydenhuollon johtaminen -ohjelman teemat ja moduulit


Moduuli 1: Johtamiskulttuuri
09. - 10.03.2023, Vantaa

 • Työnantajamaine
 • Viestintä eri medioissa
 • Työsuhdejuridiikka ja riskienhallinta
Moduuli 2: Strateginen johtaminen
11. - 12.04.2023, Jyväskylä
 • Muuttuva terveydenhuolto
 • Palvelujärjestelmät
 • Palvelujen tuottavuus ja vaikuttavuus
Moduuli 3: Talouden johtaminen
15. - 16.05.2023, Vantaa
 • Taloudelliset vastuut ja vastuualuelaskenta
 • Budjetointi
 • Kustannuslaskenta

EMBA Terveydenhuollon johtaminen  -ohjelman hinta ja laajuus

Terveydenhuollon johtaminen -ohjelman osallistumismaksu on 3 500 € + alv 24%. Osallistumismaksu sisältää seminaariopetuksen, opetusmateriaalin sekä seminaarijaksojen ohjelmien mukaiset kahvit ja lounaat. Osallistumismaksu laskutetaan koulutuksen käynnistyttyä.

Ohjelman laajuus on 6 opintopistettä AACSB, AMBA ja BGA –akkreditoitua Jyväskylän yliopiston Executive MBA -ohjelmaa.
Voit suorittaa ohjelman itsenäisenä kokonaisuutena tai liittää osaksi Executive MBA-opintoja.

 Osallistumisen peruutus kuluitta 2 viikkoa ennen koulutuksen käynnistymistä. Kts. tarkemmat peruutusehdot

Kiinnostuitko? Kysy lisätietoja!


Sirpa Koponen, koulutusohjelman johtaja 
sirpa.koponen(at)jyu.fi
p. 040 836 8841