Terveydenhuollon johtaminen

Moniammatillinen johtamiskoulutus terveydenhuollon ammattilaisille

Terveydenhuolto painii kestävyysvajeen kanssa. Ikääntyvä väestö tarvitsee enemmän hoitoa, henkilöstöstä on pulaa, rahat eivät riitä. Tarvitaan strategista johtamista, esimiesosaamista sekä lisää tehokkuutta ja tuottavuutta. Olisi saatava enemmän aikaan pienemmillä resursseilla. On mietittävä uusia rahoitus- ja tuotantomalleja ja lisättävä yhteistyötä eri sektoreiden välillä. Alan vetovoimaisuutta on parannettava, jotta alalla saadaan pidettyä/alalle saadaan riittävästi osaavaa henkilöstöä varmistamaan palvelutuotannon toimivuus nyt ja tulevaisuudessa.

Tule mukaan kehittymään ja keskustelemaan alan asiantuntijoiden kanssa näistä teemoista Terveydenhuollon johtaminen
-koulutusohjelmaan. Ohjelma on johtamisen koulutusohjelma, joka antaa sinulle keinoja ja valmiuksia

 • talouden johtamiseen
 • strategisen johtamisen syventämiseen
 • oman organisaation toiminnan kehittämiseen ja
 • oman henkilökohtaisen johtamisen kehittämiseen. 


Terveydenhuollon johtaminen -ohjelman  kohderyhmä


Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon johtajat, ylilääkärit, erikoislääkärit, lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat sekä talousjohtajat/-päälliköt ja asiantuntijat sekä yksityisellä ja kolmannella sektorilla toimivat johtajat ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Terveydenhuollon johtaminen -ohjelman   työmuodot


Opinnot muodostuvat kolmesta lähiopetusjaksosta sekä niihin liittyvistä tehtävistä. Osallistujien käytössä on myös verkko-oppimisympäristö, joka mahdollistaa aktiivisen vuorovaikutuksen seminaarien välillä.

Koulutuskokonaisuus oli sisällöllisesti, järjestelyiltä ja ilmapiiriltään erittäin onnistunut.

Terveydenhuollon johtaminen -ohjelman teemat ja moduulit


Moduuli 1: Johtamiskulttuuri
08. - 09.03.2022

 • Tunneilmaston johtaminen
 • Työnantajabrändi
 • Työsuhdejuridiikka ja riskinhallinta
 • Viestintä eri medioissa

Moduuli 2: Strateginen johtaminen
05. - 06.04.2022

 • Strateginen ajattelu
 • Strategisen johtamisen käsitteet ja työkalut
 • Prosessien johtaminen
 • Palveluinnovaatiot ja tuottavuus

Moduuli 3: Talouden johtaminen
03. - 04.05.2022

 • Taloudelliset vastuut ja vastuualuelaskenta
 • Budjetointi
 • Kustannuslaskenta
 • Investointisuunnittelu

Terveydenhuollon johtaminen  -ohjelman hinta ja laajuus

Terveydenhuollon johtaminen -ohjelman osallistumismaksu on 3 500 € + alv 24%. Osallistumismaksu sisältää seminaariopetuksen, opetusmateriaalin sekä seminaarijaksojen ohjelmien mukaiset kahvit ja lounaat. Osallistumismaksu laskutetaan koulutuksen käynnistyttyä.

Ohjelman laajuus on 6 opintopistettä AACSB, AMBA ja BGA –akkreditoitua Jyväskylän yliopiston Executive MBA -ohjelmaa.
Voit suorittaa ohjelman itsenäisenä kokonaisuutena tai liittää osaksi Executive MBA-opintoja.

 Osallistumisen peruutus kuluitta 2 viikkoa ennen koulutuksen käynnistymistä. Kts. tarkemmat peruutusehdot

Kiinnostuitko? Kysy lisätietoja ohjelmasta!


Sirpa Koponen, koulutusohjelman johtaja 
sirpa.koponen(at)jyu.fi
p. 040 836 8841