EMBA Strateginen yritysvastuu

Jäsennä vastuullisen johtamisen toimintamalleja ja konkretisoi vastuullisuusasioiden kokonaiskuvaa omassa organisaatiossasi.

EMBA_yritysvastuu.jpg

EMBA Strateginen yritysvastuu -ohjelmassa syvennyt yritysvastuun merkitykseen strategisesta näkökulmasta, osana organisaation liiketoimintaa ja johtamisjärjestelmää. Teemaa lähestytään monipuolisesti ja käytännönläheisesti, myös erilaisia yritysvastuun mittaamis- ja toteutusmalleja kriittisesti arvioiden. Koulutus on suunnattu liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille ja yritysten johdolle. Tulevaisuudessa vain vastuulliset yritykset menestyvät.

EMBA Strateginen yritysvastuu -ohjelman osallistujana

 • Ymmärrät vastuullisuuden merkityksen osana yrityksen liiketoimintaympäristöä ja strategiaa
 •  Jäsennät kuvaa vastuullisuuden johtamisen toimintamalleista ja raportoinnin työkaluista
 • Konkretisoit vastuullisuusasioiden kokonaiskuvaa oman organisaatiosi toiminnassa ja määrität asian johtamiseksi tarvittavia toimenpiteitä

Koulutuksen sisällöt oli helppo soveltaa käytäntöön. Lisäksi ohjelman aikana käydyt keskustelut laajensivat näkökulmiani ja verkostoituminen avasi mahdollisuuksia sparraukseen muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

EMBA Strateginen yritysvastuu -ohjelman sisältö

1. jakso 12. – 13.11.2024, Yritysvastuun kokonaisuus ja ympäristövastuun keskeiset kysymykset, Jyväskylä

 • Vastuullisuusasioiden maailmankuva: yritys osana toimintaympäristöään
 •  Aikamme suurimmat haasteet ja niihin kytkeytyvä liiketoimintapotentiaali
 • Vastuullisuusasioiden kokonaisuus: vastuullisuusvaatimukset, regulaatio, viitekehysten, termistön, reittausten ja raportointitapojen kokonaisuus
 • Ympäristövastuullisuus, ilmastoasiat, kiertotalous

2. jakso 4. – 5.12.2024   Sosiaalinen vastuu, henkilöstö ja johtamiskäytänteet, Helsinki

 • Sidosryhmien odotukset ja yritysverkostojen vastuullisuuden hallinta
 •  Sosiaalisen vastuullisuuden uudet ilmiöt ja ulottuvuudet globaalissa toimintaympäristössä
 • Henkilöstökokemus, hyvä johtaminen ja henkilöstövastuu osana työnantajabrändiä
 •  Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi osana vastuullisuusstrategiaa

3. jakso 21. – 22.1.2025 Vastuullisuuden johtaminen ja integrointi organisaation toimintaan, Helsinki

 • Taloudellinen vastuu ja hyvä hallinto
 • Vastuullisuusraportointi ja riskienhallinta
 • Vastuullisuusasioiden johtaminen ja toteutuskäytänteet: yhteistä jäsennystä ja yrityscaseja

Koulutus antoi mahdollisuuden syventyä aiheeseen - monipuoliset hyvin kootut lähipäivät, lukuvinkit ja ryhmäkeskustelut rikastuttivat oppimiskokemusta.

 

Ilmoittaudu.jpg

Osallistumisen peruutus kuluitta 2 viikkoa ennen koulutuksen käynnistymistä. Kts. tarkemmat peruutusehdot

EMBA Strateginen yritysvastuu -ohjelman hinta ja laajuus

Strateginen yritysvastuu -ohjelman osallistumismaksu on 3 700 € + alv 24%. Hinta sisältää seminaariopetuksen, opetusmateriaalin ja tehtävien ohjauksen sekä seminaarijaksojen kokouspakettien kulut. Matka- ja majoituskulut eivät sisälly hintaan. Osallistumismaksu laskutetaan koulutuksen käynnistyttyä.

Ohjelman laajuus on 6 opintopistettä AACSB, AMBA ja BGA –akkreditoitua Jyväskylän yliopiston Executive MBA -ohjelmaa. Voit suorittaa ohjelman itsenäisenä kokonaisuutena tai liittää osaksi Executive MBA-opintoja.

Kiinnostuitko - ota yhteyttä?

Pasi Aaltola, ohjelman johtaja
pasi.aaltola(at)jyu.fi
p. 040 513 4682