EMBA Johtajuus ja yhteisödynamiikka

Keinoja ja menetelmiä edistää ryhmän toimivuutta

Johtajuus ja yhteisödynamiikka.jpg

Opi itsestäsi ja tavastasi toimia johtajana ja jäsenenä erilaisissa ryhmissä

Tässä vahvasti kokemukselliseen oppimiseen perustuvassa koulutuksessa sinulla on mahdollisuus tutkia itseäsi tiimin jäsenenä ja johtajana.  Opit tuntemaan, ymmärtämään ja selkiyttämään ryhmien ja organisaatioiden elämän monimutkaisuutta ja erityisesti omaa johtajuuttasi sekä toimintaasi ryhmässä ja työyhteisössä. Ohjelman tavoitteena on kasvattaa ja laajentaa itsetuntemustasi sekä vahvistaa identiteettiäsi johtajana.

Sain lisää itsetuntemusta ja se toi mukanaan erittäin keskeisiä oivalluksia itsestä johtajana ja ihmisenä

Johtajuus ja yhteisödynamiikka -koulutuksessa etsitään ja tutkitaan erilaisia keinoja ja menetelmiä, joilla ryhmän toimivuutta ja yhteisöllisyyttä voidaan edistää. Merkittävin oppimisväline ja tutkimuskohde on oma koulutusryhmä. Ohjelman työmuodot mahdollistavat oman käyttäytymisen ja toiminnan tutkimisen, erityisesti johtajuuden näkökulmasta. 

EMBA Johtajuus ja yhteisödynamiikka -ohjelman  sisältö

1. jakso 04. - 06.09.2024,  Yksilö ja ryhmä

  • Miten ohjaan ryhmien toimintaa?
  • Miten ohjaan yksilön toimintaa?

2. jakso 02. - 04.10.2024, Johtajuus

  • Mikä on yhteisön johtajan tehtävä?
  • Miten johdan muutosprosessia?

3. jakso 30.10. - 01.11.2024, Yhteisö

  • Mikä on johtamani yhteisön perustehtävä?
  • Mitä johtamassani yhteisössä oikein tapahtuu?
  • Miksi yhteisöni ei toimi toivomallani tavalla?

Koulutus toteutetaan internaattimuotoisena, paikkana jokaisella jaksolla Mäntän klubi, Mänttä. 

"Mahtava koulutuskokonaisuus! Sain paljon hyviä menetelmiä vietäväksi mukaan omaan työhön ja johtamiseen"

EMBA Johtajuus ja yhteisödynamiikka -ohjelman

kehittämistehtävässä reflektoit koulutuksen aikana  omia kokemuksiasi oppimispäiväkirjaan, minkä lisäksi saat luettavaksi lukemiston (kirja + artikkelit). Näiden pohjalta tuotat ja kirjoitat kehittämissuunnitelman oman työelämäsi ryhmien toiminnan kehittämiseksi.

EMBA Johtajuus ja yhteisödynamiikka -asiakaskokemuksia 

"koulutus antoi paljon työkaluja eri ryhmien johtamiseen ja niissä toimimiseen"
"osaan entistä paremmin havainnoida omaa toimintaa sekä sen vaikutusta erilaisissa ryhmissä"
"opin ymmärtämään paremmin ihmisten toimintaan vaikuttavia tunteita. Löysin vapautta rakentaa omaa johtamista asiajohtamisesta ihmisten johtamiseen kuitenkin niin, että perustehtävä ja asiat pysyvät vahvasti agendalla."
"ymmärrän paremmin ryhmän jäsenten käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat omaan käyttäytymiseeni"
"Suurin oppi oli se, että ryhmän toimintaa voi muuttaa vain omaa toimintaa muuttamalla"
"toimintani ryhmän jäsenenä ja ryhmän vetäjänä on koulutuksen ansiosta parantunut"
"koulutuksen myötä olen merkittävästi vahvistunut johtajana ja saanut itsevarmuutta omaan johtajuuteen"
"Mahtava koulutuskokonaisuus! Sain paljon hyviä menetelmiä vietäväksi mukaan omaan työhön ja johtamiseen"
"koulutus kosketti erittäin laajasti omaa johtamista - keskittyminen, kuuntelu, tila"

"Opin pien- ja suurryhmän käyttöä erilaisissa tilanteissa, yksilön tunnetilan huomioimista tehokkaan työskentelyn kannalta sekä omien asenteiden ja tunteiden merkitystä tehtävän edistämiseksi.”  
”Kurssilla olen tullut tietoisemmaksi ryhmissä tapahtuvista ilmiöistä. Sain lisää itsetuntemusta ja se toi mukanaan erittäin keskeisiä oivalluksia itsestä johtajana ja ihmisenä. Olen nyt valmiimpi auttamaan organisaatiotani voimaan ja toimimaan paremmin."

 
EMBA Johtajuus ja yhteisödynamiikka -ohjelman hinta ja laajuus

Koulutusohjelman hinta on 4 500 € + alv 24 %. Osallistumismaksu sisältää seminaariopetuksen, opetusmateriaalin, tehtävien ohjauksen sekä seminaarijaksojen ruokailu- ja majoituskulut. Osallistumismaksu laskutetaan koulutuksen käynnistyttyä. Huom! Ohjelman työskentelymuodon vuoksi paikkoja on rajoitetusti.

Ohjelman laajuus on 6 opintopistettä AACSB, AMBA ja BGA –akkreditoitua Jyväskylän yliopiston Executive MBA -ohjelmaa. Voit suorittaa ohjelman itsenäisenä kokonaisuutena tai liittää osaksi Executive MBA-opintoja.

Ohjelman 2024 toteutus on täynnä, mutta voit halutessasi ilmoittautua varapaikalle!

Ilmoittaudu.jpg

Osallistumisen peruutus kuluitta 2 viikkoa ennen koulutuksen käynnistymistä. Kts. tarkemmat peruutusehdot

Kiinnostuitko - ota yhteyttä!

Jyrki Kauppinen, ohjelman johtaja
jyrki.e.kauppinen(at)jyu.fi
p. 0400 248 074

Lue blogi: Taitavat kokit keittävät parhaat sopat!