EMBAssadors työelämäyhteistyö

smiling businessman.jpg

 

 

 

 

 

 

JYU Executive MBA alumnit ja –opiskelijat kutsuttiin yhteistyöhön kesällä 2020. Yhteistyön tavoitteena on lisätä työelämälähtöisyyttä kauppakorkeakoulun kurssivalikoimaan ja –sisältöihin. Tavoitteena on myös antaa työelämälähtöinen kuva opiskelijoille oman alansa työtehtävistä ja vahvistaa heidän näkemystään tulevaisuuden osaamistarpeista sekä opintojen merkityksestä työuralle. Mukana on nyt jo 70 johtajaa eri organisaatioista ja aloilta, jotka ovat valmiita kertomaan omasta työstään ja työurastaan sekä toimimaan mentoreina kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Useasta organisaatiosta on myös saatavilla kandi- tai gradutyön aiheita. 

Työelämäyhteistyöhön mukaan ilmoittautuneet EMBA-alumnien ja opiskelijoiden joukko on nimeltään  EMBAssadorit. Nimi ei voisi paremmin kuvata tätä arvokasta panostusta, jolla EMBAssadorit tukevat tulevia työelämäosaajia heidän ammattitaitonsa kehittämisessä. Yhteistyön kautta kauppakorkeakoulun opiskelijat saavat ajantasaista tietoa työelämästä ja eri työtehtävistä jo opintojensa aikana.

Tästä yhteistyötä hyötyvät sekä työpaikat että opiskelijat!

Ilmoittaudu mukaan EMBAssadoriksi