20.12.2017

EMBA - usein kysyttyä

Executive MBA - usein kysyttyä
 Agoran ranta

Mikä on Executive MBA -ohjelma?

Executive MBA (EMBA) on MBA-ohjelma, jossa sana "Executive" kertoo ohjelman luonteesta ja osallistujista. Kyseessä on silloin erityisesti kokeneelle liikkeenjohdolle suunniteltu MBA-ohjelma.

Executive MBA-ohjelmalle on tyypillistä:
 • Työn ohessa opiskeltavaksi suunniteltu ja usein jopa modulaarinen rakenne
  Jyväskylän yliopiston Executive MBA -ohjelmassa jokaiselle opiskelijalle räätälöidään henkilökohtainen opintosuunnitelma aikatauluineen ja sisältövalintoineen.
 • Ohjelman sisältöjen ja työmuotojen suunnittelu nimenomaan vaativaan johtamistyöhön kytkettäviksi 
  Jyväskylän yliopiston Executive MBA on vaikuttava investointi itsesi ja oman organisaatiosi liiketoiminnan kehittämiseen.
 • Kokeneiden osallistujien verkosto, joka muodostaa arvokkaan sosiaalisen pääoman
  Jyväskylän yliopiston valtakunnallisen EMBA-ohjelman opiskelijat ovat usealta eri toimialalta sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Opiskelijat saapuvat eri puolelta Suomea, joskin suurin osa opiskelijoista on  pääkaupunkiseudulta. Opiskelijoiden keski-ikä on 42v.
   
Katso viisi syytä, miksi sinunkin kannattaa suorittaa EMBA


Mikä on Executive MBA -ohjelman kokonaishinta?

EMBA-opintojen kokonaishinta määräytyy opintosuunnitelmaan valituista koulutusohjelmista sekä EMBA-ohjelmamaksuista. Huomioithan, että koulutusohjelmiemme hinnat sisältävät päiväkokouspaketit (ei matka- ja majoituskustannuksia). 

Tilaa sitoumuksetta henkilökohtainen opintosuunnitelma

Millaisia kouluttajia Executive MBA-ohjelmassa on?

Toteutamme EMBA-ohjelmiamme laajan asiantuntijaverkoston kanssa. Ohjelmissa asiantuntijoina korkeakoulujen ja liike-elämän pätevimmät ja kiinnostavimmat ajattelijat. Merkittävimmät asiantuntijat ohjelmissamme ovat osallistujat, koulutus rakentuu aitoon vuorovaikutukseen ja yhdessä pohtimiseen.

Millaisia ovat Executive MBA:n työmuodot?

Executive MBA -ohjelma koostuu teemoitetuista seminaarijaksoista (pk-seutu, Jyväskylä, Tampere), projektitöistä, yritysesimerkeistä ja lukutehtävistä. Koulutuskokonaisuuksista ei järjestetä tenttejä vaan oppeja sovelletaan jatkuvasti eri työmuodoin oman organisaation ja oman johtamisen kehittämiseksi. Ohjelman tärkeänä osana toimii EMBA-lopputyö, joka on käytännönläheinen kehittämishanke sinun ja organisaatiosi lähtökohdista. 

Executive MBA-opinnot kytketään erilaisin työmuodoin oman organisaation strategiseen kehittämiseen.  Ovatko EMBA-lopputyöt ja projektihankkeet salaisia?

Luottamus on kumppanuuden avaintekijä. Tämä tarkoittaa mm. kaikkien EMBA-opintojen aikana yritykseen toteutettujen työmuotojen ja kirjallisesti raportoitujen hankkeiden salassapitoa. Ohjelmassa syntyvää materiaalia ei julkaista missään eikä sitä välitetä kolmannelle osapuolelle.

Miksi valita juuri Jyväskylän yliopiston Executive MBA?

Jyväskylän yliopiston Executive MBA -ohjelma  on yksilöllisiin ja organisaatiokohtaisiin tarpeisiin räätälöity ohjelma
Se on joustava, opiskelijan hyvin pitkälle itse ohjaama ja hänen organisaationsa monipuoliseen strategiseen kehittämiseen suuntautuva ohjelma. Opintosuunnitelmaa voidaan joustavasti päivittää koko opintojen ajan.

Ohjelmamme sallii myös ajallista joustavuutta opiskeluun (opiskeluaika 2-5 vuotta) ja mahdollisuuden solmia hyödyllisiä ja antoisia kontakteja paitsi opiskelukumppaneiden myös ohjelmissa esiintyvien asiantuntijoiden ja luennoijien kanssa.

Koska ohjelma ei etene koko ajan samalla kurssiryhmäkokoonpanolla, kohtaat opiskelun aikana runsaasti uusia, eri toimialoja, erilaista kokemustaustaa ja osaamista edustavia opiskelukollegoja - vuorovaikutuksesta saat uusia näkökulmia sekä paljon tukea ja vankennusta opiskeluun. Opintojen aikana muodostuva laaja johtamisosaamisverkosto on käytössäsi myös opintojen jälkeen.

Jokaisella EMBA-opiskelijalla on oma opintojen ohjaaja, tutor, joka on lähin keskustelukumppani ja tuki koko opintojen ajan.