15.03.2018

Rekisteriseloste

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Avance-johtamiskoulutuksen asiakas- ja opintorekisteri. Henkilötietolain (523/1999 10 §) edellyttämä rekisteriseloste.
1. Rekisterin pitäjä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Avance-johtamiskoulutus, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, p. 014 260 1211
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Johtaja Ari Manninen, ari.manninen(at)jyu.fi, p. 040 586 8887
3. Rekisterin nimi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Avance-johtamiskoulutuksen asiakas- ja opintorekisteri
4. Rekisterin tekninen hoitaja CRM-service Oy, Lutakonaukio 1, 40100 Jyväskylä
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Executive MBA opintohallinnollisten tehtävien hoitaminen ja opintoihin liittyvä tiedottaminen edellyttää rekisterin olemassaoloa. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Avance-johtamiskoulutuksen rekisteriä käytetään Executive MBA -opinnoista kiinnostuneiden ja opintoihin ilmoittautuneiden henkilöiden ilmoittautumis-, opinto-oikeus-, opintomaksu- ja opintosuoritustietojen ylläpitoon, suoritettujen opintojen rekisteröintiin sekä niiden pohjalta laadittaviin yhteenvetoihin, tilastoihin sekä suunnittelun ja seurannan apuvälineenä. Rekisteriin tallennettuja tietoja kootaan ja tallennetaan myös erilliseen tiedostoon kirjoitettaessa opiskelijalle todistuksia opintokokonaisuuksista. Henkilötietoja käytetään opintojen tiedottamisessa ja opiskelijoiden ohjauksessa, tietoja käytetään myös Avance-johtamiskoulutuksen tapahtumien järjestämiseen, mainontaan ja markkinointiin sekä muuhun asiakasviestintään. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän tutkimus- ja kehitystoimintaan. 
6. Rekisterin tietosisältö Henkilötiedot: nimi, syntymäaika/henkilötunnus, posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys ja asema, yrityksen osoitetiedot, henkilön mahdolliset ruoka-ainerajoitteet, laskutustiedot
Opintosuoritukset: suoritusten rekisteröinti, opintosuunnitelma sekä opintosuoritusote
Opinto-oikeudet: opintomaksut, opinto-oikeus, koulutusohjelmien ilmoittautumis- ja osallistujalistat
7. Säännönmukaiset tietolähteet Opiskelijan/asiakkaan henkilö- ja osoitetiedot sekä maksu- ja ilmoittautumistiedot opiskelijalta/asiakkaalta itseltään ilmoittautumisen yhteydessä
Opiskelijan/asiakkaan yhteystietojen muutokset opiskelijan/asiakkaan oman ilmoituksen mukaan
Opintosuoritustiedot ko. koulutusohjelman arvioinnista vastaavalta ohjelman johtajalta sekä opiskelijan opintojen ohjaajalta.
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset OKM Kota-tilasto
Opiskelijalle itselleen opintorekisteriote, todistus valmiista opintokokonaisuudesta, todistus opinto-oikeudesta ja selvitys opinnoista pyynnöstä. Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille.
9. Kielto-oikeus Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen mainontaa, suoramarkkinointia ja muuta markkinointia varten.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet Manuaalinen aineisto: Avance-johtamiskoulutuksen työtilassa (lukittu), lukituissa kaapeissa.
Sähköinen aineisto: käyttöoikeus vain Avance-johtamiskoulutuksen henkilöstöllä. Suojattu asianmukaisesti palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten salasanoin. Käyttäjillä on henkilökohtainen tunnus ja salasana.