20.12.2017

EMBA opintojen ohjaus

- henkilökohtainen ohjaaja opiskelutukena ja -kumppanina


HENKILÖKOHTAINEN EXECUTIVE MBA -OPINTOJEN OHJAAJA

Executive MBA opintojesi ajan sinulla on käytettävissäsi henkilökohtainen ohjaaja, tutor. Ohjaaja tukee ja auttaa Sinua kaikissa EMBA-opintoihisi liittyvissä asioissa. Erityisesti EMBA-opintojen etenemiseen, aikatauluihin, suorituksiin, opintosuunnitelman muuttamiseen, kirjallisuusopintoihin ja lopputyön ohjaukseen liittyvät kysymykset ovat hänen aluettaan. Ohjaaja on EMBA-opiskelijan tarpeisiin sitoutuva opiskelutuki ja –kumppani.

Ohjaajan lisäksi tukenasi ovat kaikki Avance-johtamiskoulutuksen henkilöt. EMBA-lopputyöhankkeiden tekemistä tukevat EMBA-lopputyöseminaareissa myös kauppakorkeakoulun professorit/tutkijat omalla osaamisellaan.

EXECUTIVE MBA-OPINTOJEN OHJAUSSEMINAARIT

EMBA-opintojen ohjausseminaareissa käsitellään opintojen työmuotoja ja etenkin EMBA-lopputyön rakentamisen ydinkysymyksiä. Seminaarisarja on suunniteltu tarjoamaan näkökulmia ja valmiuksia oppimisen huippusuorituksiin EMBA-ohjelmassa.  

20. - 21.09.2018
EMBA:N TAVOITTEET JA TYÖMUODOT, 2 op

Tässä EMBA-seminaarissa syvennytään johtajana oppimiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Päivien ydinteemana on ottaa henkilökohtainen ote siihen, mitä johtajan oppiminen ja toimintakyvyn kehittäminen voikaan olla. Tavoitteena on antaa uusia näkökulmia EMBA:n, työmuotoihin ja itsensä kehittämiseen. Lopputuloksena on henkilökohtainen EMBA-oppimisstrategia, jäsennetty suunnitelma omasta EMBA-oppimispolusta työmuotoineen. Seminaarissa harjoitellaan myös sujuvaa kirjoittamista. Ammatillisen vakuuttavan asiatekstin tuottaminen on yksi arvokas taito joka yliopistolliset EMBA-opinnot kehittävät. Suositellaan EMBA-opintojen alkuvaiheessa.
>>  Ilmoittautuminen

05. - 06.06.2018
EMBA-LOPPUTYÖN SUUNNITTELU, 2 op

Seminaarissa tutustutaan EMBA-lopputyön toteuttamisen konkreetteihin valmiuksiin. Päivien aiheita ovat mm oman lopputyöhankkeen aiheen valinta ja tavoitteen asettaminen. Seminaarissa käsitellään myös tiedon ja aineiston aineiston hankintaa EMBA-lopputyössä. Keskeisenä teemana on ottaa omakohtainen ote siihen, kuinka EMBA-lopputyötä voi käyttää johtamisen ja organisaation kehittämisen työkaluna. Menestyksekkäiden EMBA-töiden toteutustapoja tarkastellaan myös case-esimerkein. Seminaarissa laadit suunnitelman omasta lopputyöhankkeestasi, tai vaikka parikin vaihtoehtoista etenemisreittiä eri aiheista. Suositellaan EMBA-opintojen alku- ja keskivaiheessa. 
>> Ilmoittautuminen

05. - 06.11.2018
EMBA-LOPPUTYÖSEMINAARI, 2 op

Seminaarissa esitellään ja ohjataan käynnissä olevia EMBA-lopputyöhankkeita. Jokainen osallistuja pitää seminaarissa lyhyen esityksen omasta tutkimushankkeestaan. Seminaari on mainio tilaisuus saada ohjaajien ja opiskelijakollegoiden kommentteja ja vinkkejä omaan lopputyöhön sekä kuulla muiden tekeillä olevista tutkimushankkeista. Ei haittaa vaikka lopputyösi olisi alkuvaiheessa, silloin voit esitellä työsi tutkimussuunnitelman. Seminaarissa tarjotaan myös tietoa ja vinkkejä lopputyön tekemisen eri työmuotoihin.Suositellaan EMBA-opintojen keskivaiheessa.
>>  Ilmoittautuminen

 

Katso video EMBA-opintojen ohjauksesta, MBA-koulutuksen johtaja Pasi Aaltola