07.05.2017

vuosi3_palkki

vuosi3_vasen
Opinnot huipentuvat MBA-lopputyöhön jossa oppija osoittaa kykyänsä toimia tulevaisuuden tekijänä. Lopputyö on kypsyyskoe siitä ovatko ajatukset opiskelun aikana selkiytyneet ja näkemys omasta opinalasta ja työkentästä syventynyt. Siinä hyödynnetään opiskelujen aikana opittua tietoa sekä asioiden esittämisen, pohtimisen ja perustelemisen taitoa. Lopputyön aihe on lähes aina opiskelijan organisaation toiminnasta ja se maksimoikin opiskelun hyödyt sekä opiskelijalle että hänen organisaatiolleen.

Lopputyön toteuttamiseen on kaksi vaihtoehtoa, työn voi toteuttaa joko tutkijan tai tekijän tietä kulkien. Tutkijan tien lopputyö on pro gradun kaltainen laaja (30 opintopistettä) tutkimus- ja kehittämishanke. Tekijän tien mukaisen MBA-lopputyön (15 opintopistettä) tavoitteena on tekemisen ja kehittämisen kautta rakentaa organisaatiolle tulevaisuutta ja näyttää opiskelijan osaaminen toteen.