27.08.2018

EMBA Muutosjohtaminen

- Kehitä yrityksesi muutoskykyä

EMBA Muutosjohtaminen -koulutusohjelmassa luodaan uutta, toimivampaa kuvaa johtamisesta ja muutoksesta. Saat valmiudet hyödyntää omassa työssäsi edelläkävijäyritysten johtamismalleja sekä muutos- ja kehitystyön viimeisimpiä viitekehyksiä.


EMBA Muutosjohtaminen -ohjelman tavoitteena on 

 • hahmottaa miten omasta organisaatiostasi rakennetaan mahdollisimman uusiutumiskykyinen
 • arvioida erilaisten johtamismallien ja ”johtamisteollisuuden tuotteiden” soveltuvuutta vaativaan liikkeenjohdolliseen muutostyöhön
 
1 jakso: 22.01.2019 Kick-off seminaari, Helsinki
 • Muutoksen ja uusiutumisen johtaminen –iso kuva ja koulutusohjelman viitekehys
 • Henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja perehdytys koulutusohjelman työmuotoihin

2 jakso: 14. - 15.02.2019 Johtamisajattelu ja sen taustaolettamukset, Helsinki
 • Nykyjohtamisen sekä johtamiskirjallisuuden taustaolettamukset ja liikkeenjohdon kehityshistoria
 • Vuorovaikutuksen ymmärtäminen ja muutoksen johtamisen todellinen luonne
 • Kuinka vahvistaa organisaation muutoskykyä ja tehdä uusiutumisesta osa työtä?

3 jakso: 19. - 20.03.2019 Uusiutumisen ja muuttumisen johtaminen, Helsinki
 • Innovatiivisuus, luovuus ja muutosjohtaminen
 • Miten tämän hetken edelläkävijäyritykset toimivat? Case-esimerkkejä.
 • Tulevaisuuden asiantuntijaorganisaatioiden reaaliaikaiset toimintamallit ja asiakasvuorovaikutus.
 • Sosiaalisen median strategiat ja digitehostettu työ

 

Ohjelman aikana osallistujat muodostavat oppimisverkoston jossa jäsennetään johtamisen haasteita yhdessä. Koulutusohjelman avoin Linkedin-ryhmä on keskeinen alusta jossa käydään keskustelua sekä luodaan kuvaa johtamisen keskeisistä muutosilmiöistä. Ryhmässä on tällä hetkellä jo yli 300 jäsentä.

Ohjelmassa jäsennät omaa johtamisajatteluasi ja muodostat työkalupakkiisi omaa muutosjohtamisen käyttöteoriaasi. Laadit myös etenemisreittiä oman organisaatiosi kehittämiseksi ja muutoskyvyn vahvistamiseksi.

EMBA Muutosjohtaminen -ohjelman hinta ja ilmoittautuminen

Muutosjohtaminen -koulutusohjelman osallistumismaksu on 3 500 € + alv 24%. Osallistumismaksu sisältää seminaariopetuksen ja oppimateriaalin sekä seminaarijaksojen kokouspakettien kulut. Matka- ja majoituskulut eivät sisälly hintaan. Osallistumismaksu laskutetaan koulutuksen käynnistyttyä.

Ohjelman laajuus on 6 opintopistettä AMBAn (Association of MBAs) akkreditoiman Jyväskylän yliopiston Executive MBA -ohjelman opintoja. Voit suorittaa ohjelman myös itsenäisenä kokonaisuutena.
Osallistumisen peruutus kuluitta 2 viikkoa ennen koulutuksen käynnistymistä. Kts. tarkemmat peruutusehdot

Kiinnostuitko - ota yhteyttä!

Pasi Aaltola, koulutusohjelman johtaja
pasi.aaltola(at)jyu.fi
p. 040 513 4682

Helene Eriksson, koulutusohjelman koordinaattori
helene.eriksson(at)jyu.fi
p. 0400 777 054