14.11.2018

EMBA Muutosjohtaminen

- Kehitä yrityksesi muutoskykyä

EMBA Muutosjohtaminen -koulutusohjelmassa luodaan uutta, toimivampaa kuvaa johtamisesta ja muutoksesta. Saat valmiudet hyödyntää omassa työssäsi edelläkävijäyritysten johtamismalleja sekä muutos- ja kehitystyön viimeisimpiä viitekehyksiä.


EMBA Muutosjohtaminen -ohjelman tavoitteena on 

 • hahmottaa miten omasta organisaatiostasi rakennetaan mahdollisimman uusiutumiskykyinen
 • arvioida erilaisten johtamismallien ja ”johtamisteollisuuden tuotteiden” soveltuvuutta vaativaan liikkeenjohdolliseen muutostyöhön
 
1 jakso: 22.01.2019 Kick-off seminaari, Helsinki
 • Muutoksen ja uusiutumisen johtaminen –iso kuva ja koulutusohjelman viitekehys
 • Henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja perehdytys koulutusohjelman työmuotoihin

2 jakso: 14. - 15.02.2019 Johtamisajattelu ja sen taustaolettamukset, Helsinki
 • Nykyjohtamisen sekä johtamiskirjallisuuden taustaolettamukset ja liikkeenjohdon kehityshistoria
 • Vuorovaikutuksen ymmärtäminen ja muutoksen johtamisen todellinen luonne
 • Kuinka vahvistaa organisaation muutoskykyä ja tehdä uusiutumisesta osa työtä?

3 jakso: 19. - 20.03.2019 Uusiutumisen ja muuttumisen johtaminen, Helsinki
 • Innovatiivisuus, luovuus ja muutosjohtaminen
 • Miten tämän hetken edelläkävijäyritykset toimivat? Case-esimerkkejä.
 • Tulevaisuuden asiantuntijaorganisaatioiden reaaliaikaiset toimintamallit ja asiakasvuorovaikutus.
 • Sosiaalisen median strategiat ja digitehostettu työ

Ohjelman aikana osallistujat muodostavat oppimisverkoston jossa jäsennetään johtamisen haasteita yhdessä. Koulutusohjelman avoin Linkedin-ryhmä on keskeinen alusta jossa käydään keskustelua sekä luodaan kuvaa johtamisen keskeisistä muutosilmiöistä. Ryhmässä on tällä hetkellä jo yli 300 jäsentä.

Muutosjohtaminen -ohjelmassa jäsennät omaa johtamisajatteluasi ja muodostat työkalupakkiisi omaa muutosjohtamisen käyttöteoriaasi. Laadit myös etenemisreittiä oman organisaatiosi kehittämiseksi ja muutoskyvyn vahvistamiseksi.

EMBA Muutosjohtaminen -ohjelman hinta ja ilmoittautuminen

Muutosjohtaminen -koulutusohjelman osallistumismaksu on 3 500 € + alv 24%. Osallistumismaksu sisältää seminaariopetuksen ja oppimateriaalin sekä seminaarijaksojen kokouspakettien kulut. Matka- ja majoituskulut eivät sisälly hintaan. Osallistumismaksu laskutetaan koulutuksen käynnistyttyä.

Ohjelman laajuus on 6 opintopistettä AMBAn (Association of MBAs) akkreditoiman Jyväskylän yliopiston Executive MBA -ohjelman opintoja. Voit suorittaa ohjelman myös itsenäisenä kokonaisuutena.
Osallistumisen peruutus kuluitta 2 viikkoa ennen koulutuksen käynnistymistä. Kts. tarkemmat peruutusehdot

Kiinnostuitko - ota yhteyttä!

Pasi Aaltola, koulutusohjelman johtaja
pasi.aaltola(at)jyu.fi
p. 040 513 4682

Helene Eriksson, koulutusohjelman koordinaattori
helene.eriksson(at)jyu.fi
p. 0400 777 054