Menestyksen Tekijät -johtamiskoulutusohjelma K-ryhmän huippukauppiaille

 mt_3 osallistujat.jpg

Kaupan ala on murroksessa. Digitalisaatio, kehittyvä kilpailutilanne sekä ostokäyttäytymisen muutokset haastavat kaupan toimintamalleja. Hyvä asiakaskokemus on perusodotus, tehdäänpä ostokset missä ja milloin tahansa. Digiosaaminen, asiakastiedon parempi hyödyntäminen sekä osaava ja palvelualtis henkilöstö ovat avainasemassa luotaessa kaupan tulevaisuuden menestystekijöitä. Kaupan kehittäminen vaatii uudistavaa johtajuutta!
 
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Menestyksen Tekijät -ohjelmassa pureudutaan tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin yhdessä eri toimialojen kauppiaiden ja ohjelman asiantuntijoiden kanssa. Halutessasi voit jatkaa ohjelmasta Executive MBA -opintoihin. Käynnistymässä jo ohjelma nro 5 - tule mukaan!

Ohjelman hyödyt

  • kehität osaamistasi palvelukulttuurin ja asiakaskokemuksen rakentamisessa
  • syvennät osaamistasi verkkokaupan ja digitaalisen markkinoinnin kehittämisessä
  • vahvistat henkilöstön johtamiskykyäsi sekä itsesi johtamista
  • rakennat käytännönläheisen kehittämishankkeen oman kauppasi lähtökohdista
  • saat uusia näkökulmia niin parhaiden asiantuntijoiden alustuksista kuin myös keskusteluista ja ryhmätehtävistä eri toimialojen kauppiaskollegoiden kanssa

Työmuodot

Opinnot muodostuvat viidestä lähiopetusjaksosta (5 x 2 pv) ja niihin liittyvistä etukäteis- ja teemakohtaisista tehtävistä.  Ohjelmaan kuuluu lisäksi oman kaupan kehittämishanke.

Työskentelytapa on prosessinomainen ja vuorovaikutteinen. Ohjelman työmuodot kytketään vahvasti oman kaupan kehittämiseen. Osallistujien käytössä on verkko-oppimisympäristö, joka tukee oppimista ja mahdollistaa aktiivisen vuorovaikutuksen lähijaksojen välillä.

Ohjelman ajankohdat ja teemat

1. jakso, 05. - 06.10.2020: Vantaa, Kaupan tulevaisuus ja digitalisaatio
2. jakso, 05. - 06.11.2020: Tampere, Asiakas
3. j
akso, 09. - 10.12.2020: Vantaa, Palvelukulttuuri
4.
jakso, 11. - 12.01.2021: Helsinki, Henkilökohtainen tehokkuus
5. jakso, 11. - 12.02.2021: 
Helsinki, Sitouttava johtaminen
6. jakso: viikko 12/2021,  Kansainvälinen opintojakso (vapaavalintainen)

Ohjelmaan sisältyy vapaavalintainen kansainvälinen opintojakso, joka ajoittuu viikolle 12/2021. Matkakohde valitaan yhdessä osallistujien kanssa. Aikaisemmat matkakohteet ovat olleet New York, Kalifornia ja Lyon.

Menestyksen Tekijät -ohjelman suorittaneet suosittelevat!

JPerälä.jpg

Lähdin koulutukseen koska halusin saada uutta potkua ja virikkeitä työhöni. Kurssijaksot olivat hyvin suunniteltuja ja kouluttajat todella ammattitaitoisia. Täytyy tosin myöntää, että tiivis opiskelutahti vaati myös ponnisteluja. Kun kauppiaita on eri toimialoilta ja keskustelu avointa, niin mikä voisi olla parempaa kuin nimenomaan oppi toisilta kauppiailta. Kurssitehtävät haastoivat tutkimaan itseä niin kauppiaana kuin yksilönä. Sain uusia ajatuksia johtamiseen ja myös kaupan ilmeeseen. Suosittelen koulutusta kaikille! Joskus on vaan hypättävä ensin ja mietittävä sitten, mitä tulikaan tehtyä.

- Jussi Perälä, Kauppias
   K-rauta Oulunkylä, Helsinki

timoO.jpg

Itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen on mielestäni kauppiaan työssä olennaisen tärkeää. Kurssi oli aivan loistava työväline johtamisen kehittämiseen. Kurssin parasta antia oli se, että opiskelu herätti miettimään asioita eri tavalla. On hienoa kuulla kokemuksia ja verkostoitua eri alan huippukauppiaiden kanssa, näkökulmat ja haasteet ovat kuitenkin hieman erilaisia eri toimialoilla.  Jatkan opiskelua Executive MBA-ohjelmassa ja odotan innolla seuraavia jaksoja! Suosittelen koulutusta kaikille kauppiaille, jotka haluavat kehittää itseään.

- Timo Ojala, Kauppias
   K-supermarket Teljänportti, Kokemäki

MikaT.JPG

Haluan kouluttaa itseäni niin, että voin taata kaupalleni tulevaisuudessa jatkuvan kasvun sekä uudistumisen edellytykset. Liiketoiminnan ja organisaation kasvu vaatii vahvoja johtamistaitoja. Opintojen alussa kokonaisuus tuntui laajalta. Koulutuksen rakenne kuitenkin selkeytti hyvin ja jäsensi oppimisprosessia. Sain jopa perehdyttyä epämukavuusalueeseeni, eli digitaalisuuteen. Opin hyödyntämään asiakasdataa monipuolisemmin käytännön työssä. K-perheen ryhmädynamiikka energisoi minun opiskeluani - kurssin lopussa heräsi jopa uusi mielenkiinto jatko-opintoihin! Suosittelen lämpimästi koulutusta! Vuosien työkokemus on hyvä päivittää ajantasalle.

- Mika Timonen, Kauppias
  Citymarket Easton, Helsinki

ristoK.JPG

Lähdin mukaan koulutukseen, sillä halusin kehittyä ja oppia uutta. Kaupan ala kehittyy hurjaa vauhtia mm. verkkokaupan ja digitaalisen markkinoinnin osalta. Myös asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu, joten on osattava ennakoida tulevaa. Koulutuksessa oli tiivis aikataulu, paljon lukemista ja kirjoittamista. Alussa vähän hirvitti, miten kaikesta selviää, mutta hyvin meni! Hienoa oli, että koulutuksen kaikki kirjallisuus ja tehtävät tukivat ja kehittivät oman kauppamme toimintaa. Eri toimialoja edustanut osallistujaryhmä oli hyvä ja toimiva, koulutuksessa vaihdoimme kokemuksia yli ketjurajojen. Parasta koulutuksessa oli irtautuminen arjen rutiineista ja ennen kaikkea se, että sain tehtyä kaupallemme digitaalisen markkinoinnin suunnitelman, jonka saimme käytäntöön digitiimimme avulla! Suosittelen koulutusta! Näkisin, että parhaan mahdollisen hyödyn koulutuksesta saa kauppias, jolla on usean vuoden kokemus ja näkemys kauppiaana olosta.

- Risto Kontturi, Kauppias
  K-citymarket Kaakkuri, Oulu


Ohjelman hinta

Koulutusohjelman hinta on 6 500 € + alv 24 % /henkilö. Hintaan sisältyvät seminaarijaksot ja –materiaalit, palaute oppimistehtävistä ja kehittämishankkeen ohjaus. Hintaan eivät sisälly ohjelman lukemiston kirjat eivätkä matka- ja majoituskulut.

Kv-jakson hinta on 1500 € + alv 24 %/henkilö. Matka- ja majoituskulut eivät kuulu hintaan. 

Koulutusohjelman laajuus 21 op

Koulutusohjelman laajuus on 18 opintopistettä ja kv-jakson laajuus 3 opintopistettä.
Suoritukset hyväksytään täysimääräisenä Jyväskylän yliopiston Executive MBA-ohjelmaan, joka on laajuudeltaan 100 opintopistettä.

Lisätiedot:

Koulutusohjelman johtaja Sirpa Koponen, sirpa.koponen(at)jyu.fi, p. 040 836 8841

Ilmoittautumiset:

pirjo.kostiainen(at)kesko.fi, p. 050 387 5779

k-academy.png