Yhteinen yleisjohdollinen ohjelma Menestyksen Strategiat (30 op)

Koulutusohjelmassa rakennetaan eri teemoin ja työmuodoin kokonaiskuvaa johtamisesta ja liiketoiminnan hallinnasta. Ohjelma tarjoaa uusimmat näkökulmat oman organisaation toiminnan kehittämiseen.
Yhteinen yleisjohdollinen ohjelma Menestyksen Strategiat (30 op) Koulutusohjelmassa rakennetaan eri teemoin ja työmuodoin kokonaiskuvaa johtamisesta ja liiketoiminnan hallinnasta. Ohjelma tarjoaa uusimmat näkökulmat oman organisaation toiminnan kehittämiseen.