Työantaja, tehtävä, työsuhteen kesto (1/rivi)

Employer, task/position, duration of employment (1/row)