Ohjelman laskutus label

6. Ohjelman laskutus
6. Invoicing