Täydennysopintoja johtajuus- ja yhteisödynamiikkaan

Tarjoamme yhteistyössä Metanoia-instituutin kanssa opiskelijoillemme mahdollisuuden yhteisö- ja ryhmädynamiikan lisäsopintoihin Tavistock-menetelmällä. Seminaari sopii erityisesti johtajuus ja yhteisödynamiikan opinnot suorittaneille.

Vaikuttavuutta johtamiseen  ryhmädynamiikan hallinnasta

Tavistock-seminaari 19. - 22.8.2021

Metanoia Instituutin Tavistock-seminaari luo ajan ja paikan kokonaisvaltaiselle oppimiselle ja itsessä tapahtuvan transformaatio-prosessin käynnistämiselle. Se konkretisoi oppimista ja tukee oivaltamista organisaatioiden , yhteisöjen ja verkostojen kyvykkyydestä resilienssiin ja keinoista ylittää rajoittavia rakenteita ja kapeuttavaa kulttuuria. Seminaarissa voit löytää itsestäsi uutta ja saada virikkeitä ammatilliselle identiteettityölle.

Seminaari on rakennettu siten, että organisaation erilaiset ja eri tasoilla vaikuttavat kompleksiset vuorovaikutusilmiöt, prosessit ja rakenteet, sekä tietoiset että tiedostamattomat, voivat tulla tarkastelun piiriin. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin johtamisen puoliin, jotka jäävät helposti huomaamatta ja tulevat usein sivuutetuksi.

Koulutuksen järjestää Metanoia-instituutti upeissa merellisissä puitteissa Helsingin Vuosaaressa.

Koulutuksen laajuus on 3 opintopistettä EMBA-opintoihin (sisältäen seminaarin ja taustalukemiston).

Lue lisää ja hae mukaan koulutukseen Metanoia-instituutin tapahtumasivulta.